Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Čelaď Polyporaceae

Názov huby Obrázky
Cerioporus squamosus
trúdnik šupinatý
choroš šupinatý
Cerrena unicolor
chlpatica jednofarebná
outkovka jednobarvá
Cinereomyces lindbladii
diplomitopórovec popolavý
pórnatka popelavá
Coriolopsis gallica
trúdniček štetinkatý
outkovka francouzská
Daedaleopsis confragosa
sieťkovček červenkastý
síťkovec načervenalý
Daedaleopsis tricolor
sieťkovček trojfarebný
síťkovec trojbarevný
Datronia mollis
pórovka mäkká
outkovka měkká
Datronia stereoides
pórovka drobnopórová
Obrázok nie je k dispozícii
Dichomitus campestris
trúdnikovník poľný
outkovka polní
Dichomitus squalens
trúdnikovník borovicový
outkovka neladná
Diplomitoporus flavescens
diplomitopórovec žltkastý
outkovka žlutavá
Epithele typhae
epitélka ostníkatá
pokožkovka orobincová
Obrázok nie je k dispozícii
Faerberia carbonaria
kuriatkovec spáleniskový
liškovec spáleništní
Fomes fomentarius
práchnovec kopytovitý
troudnatec kopytovitý
Fomes sp.
práchnovec
Obrázok nie je k dispozícii
Gloeophyllum sp.
trámovka
Hapalopilus sp.
hlinovec
hlinák
Incrustoporia papyracea
kostrovka
Lentinus arcularius
trúdnik plástovitý
choroš plástvový
Lentinus brumalis
trúdnik zimný
choroš poloplástvový
Lentinus crinitus
-
Lentinus sp.
húževnatec
houževnatec
Lentinus suavissimus
húževnatec voňavý
houževnatec vonný
Lentinus substrictus
trúdnik strapkatý
choroš zimní
Lentinus tigrinus
húževnatec tigrovaný
houževnatec tygrovaný
Lenzites betulina
lupeňovka brezová
lupeník březový
Lenzites warnieri
lupeňovka Warnierová
Obrázok nie je k dispozícii
Leptoporus mollis
tvarohovček fialovejúci
bělochoroš fialovějící
Neofavolus alveolaris
trúdnik veľkopórový
choroš voštinovitý
Neolentinus adhaerens
húževnatec pritlačený
houževnatec přivázlý
Neolentinus cyathiformis
húževnatec topoľový
Obrázok nie je k dispozícii
Neolentinus lepideus
húževnatec šupinatý
houževnatec šupinatý
Neolentinus schaefferi
húževnatec pohárovitý
houževnatec pohárovitý
Oligoporus floriformis
tvarohovník kvetinový
Obrázok nie je k dispozícii
Oligoporus septentrionalis
tvarohovník severný
Obrázok nie je k dispozícii
Oligoporus sericeomollis
tvarohovník vatovitý
Obrázok nie je k dispozícii
Pachykytospora tuberculosa
dubovnica pružná
dubovnice střevovitá
Panus conchatus
húževnatec škľabkovitý
hlíva fialová
Panus neostrigosus
húževnatec chlpatý
hlíva chlupatá
Perenniporia fraxinea
pórovník jaseňový
troudnatec jasanový
Perenniporia medulla-panis
pórovník dreňový
pórnatka chlebová
Perenniporia tenuis
pórovník úhľadný
pórnatka tenká
Picipes melanopus
trúdnik čiernohlúbikový
choroš černonohý
Picipes rhizophilus
trúdnik trávomilný
choroš travní
Podofomes trogii
práchnovka Trogova
Obrázok nie je k dispozícii
Polyporus brumalis var. megaloporus
trúdnik odlišný veľkovýtrusový
Obrázok nie je k dispozícii
Polyporus picipes
trúdnik premenlivý
choroš měnlivý
Polyporus sp.
trúdnik
choroš
Polyporus tuberaster
trúdnik hľuzovitý
choroš hlíznatý
Pycnoporus cinnabarinus
červenica rumelková
outkovka rumělková
Rhodonia placenta
tvarohovník lososový
pórnatka placentová
Royoporus badius
trúdnik tmavohlúbikový
choroš smolonohý
Sarcoporia polyspora
sarkopória mäkká
bělochoroš červenající
Skeletocutis amorpha
kostrovka beztvárna
kostrovka beztvará
Skeletocutis carneogrisea
kostrovka sivastá
kostrovka šedavá
Skeletocutis kuehneri
kostrovka Kühnerova
Skeletocutis nivea
kostrovka odstávajúca
bělochoroš polokloboukatý
Skeletocutis odora
trúdnikovček voňavý
kostrovka páchnoucí
Skeletocutis sp.
kostrovka
Obrázok nie je k dispozícii
Skeletocutis subincarnata
kostrovka premenlivá
Obrázok nie je k dispozícii
Spongipellis litschaueri
penovec
plstnatec jižní
Spongipellis pachyodon
penovec zúbkatý
Spongipellis spumeus
penovec obyčajný
plstnatec pěnový
Trametes confragosa
trúdnikovec červenkastý
outkovka načervenalá
Obrázok nie je k dispozícii
Trametes gibbosa
trúdnikovec hrbatý
outkovka hrbatá
Trametes hirsuta
trúdnikovec chlpatý
outkovka chlupatá
Trametes ochracea
trúdnikovec pásikavý
outkovka pásovaná
Trametes pubescens
trúdnikovec zamatový
outkovka pýřitá
Trametes suaveolens
trúdnikovec voňavý
outkovka vonná
Trametes trogii
trúdnikovec srstnatý
outkovka Trogova
Trametes versicolor
trúdnikovec pestrý
outkovka pestrá
Trametopsis cervina
trúdnikovec jelení
outkovka jelení
Trichaptum abietinum
ryhovec jedľový
bránovitec jedlový
Trichaptum biforme
ryhovec želatinovitý
bránovitec dvoutvarý
Trichaptum fuscoviolaceum
ryhovec hnedofialový
bránovitec hnědofialový
Trichaptum sp.
ryhovec
Tyromyces fumidiceps
tvarohovec
Tyromyces chioneus
tvarohovec belostný
bělochoroš sněhobílý
Tyromyces kmetii
tvarohovec Kmeťov
bělochoroš Kmeťův
Tyromyces lacteus
tvarohovník zhrubnutý
bělochoroš mléčný
Obrázok nie je k dispozícii
Tyromyces sp.
tvarohovec
Obrázok nie je k dispozícii
Yuchengia narymica
pórovník uzlíkatý