Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Čelaď Physalacriaceae

Názov huby Obrázky
Armillaria borealis
podpňovka bledá
václavka severská
Obrázok nie je k dispozícii
Armillaria cepistipes
podpňovka drobná
václavka cibulkotrěnná
Armillaria ectypa
podpňovka mokraďová
václavka bažinná
Armillaria gallica
podpňovka žltá
václavka hlíznatá
Armillaria mellea
podpňovka obyčajná
václavka obecná
Armillaria nigropunctata
podpňovka bodkovaná
Obrázok nie je k dispozícii
Armillaria ostoyae
podpňovka tmavá
václavka smrková
Armillaria socialis
podpňovka bezprsteňová
václavka bezprstenná
Cylindrobasidium evolvens
pukavec rozložitý
kornatec rozvitý
Flammulina elastica
plamienka zimná dlhospóra
Flammulina fennae
plamienka letná
penízovka letní
Flammulina ononidis
plamienka ihlicová
Flammulina populicola
plamienka
penízovka
Obrázok nie je k dispozícii
Flammulina rossica
plamienka
penízovka
Flammulina sp.
plamienka
penízovka
Flammulina velutipes
plamienka zimná
penízovka sametonohá
Flammulina velutipes var. lactea
plamienka zimná biela
penízovka
Obrázok nie je k dispozícii
Gloiocephala menieri
tanečnica
špička orobincová
Hymenopellis furfuracea
sliznačka
penízovka
Obrázok nie je k dispozícii
Hymenopellis radicata
sliznačka koreňujúca
penízovka kořenující
Mucidula mucida
sliznačka obyčajná
slizečka porcelánová
Oudemansiella melanotricha
zamatka jedľová
slizečka chlupatá
Paraxerula caussei
paraxerula
Rhizomarasmius setosus
Rhodotus palmatus
červenáčik obyčajný
hlívovec ostnovýtrusý
Strobilurus esculentus
peniazočka smreková
penízovka smrková
Strobilurus sp.
peniazočka
penízovka
Strobilurus stephanocystis
peniazočka húževnatá
penízovka provázková
Strobilurus tenacellus
peniazočka horkastá
penízovka nahořklá
Xerula pudens
zamatka dubová
penízovka dlouhonohá
Xerula sp.
zamatka
slizečka
Obrázok nie je k dispozícii