Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Čelaď Phaeosphaeriaceae

Názov huby Obrázky
Nodulosphaeria aquilana
Nodulosphaeria digitalis
Nodulosphaeria dolioloides
Nodulosphaeria jaceae
drobnosférka nevädzovcová
drobnička
Nodulosphaeria octoseptata
Nodulosphaeria pontica
Ophiobolus acuminatus
ofiobol
hadovník zahrocený
Ophiobolus anguillides
ofiobol
hadovník
Ophiobolus disseminans
ofiobol
hadovník
Ophiobolus ophioboloides
ofiobol
hadovník
Phaeosphaeria epicalamia
Phaeosphaeria fuckelii
Phaeosphaeria lycopodina
Phaeosphaeria minuscula
Phaeosphaeria nigrans
Phaeosphaeria pontiformis

Poaceicola arundinis
Pseudoophiobolus erythrosporus
ofiobol
hadovník
Pseudoophiobolus mathieui
ofiobol