Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Čelaď Pezizaceae

Názov huby Obrázky
Adelphella babingtonii
hrubatka Babingtonova
bochníček potoční
Aleuria sp.
tanierovka
mísenka
Boudiera acanthospora
budiera ostnatovýtrusná
Boudiera acanthospora f. albida
budiera ostnatovýtrusná bledá
Boudiera areolata
budiera sieťovitá
Boudiera tracheia
budiera
Hydnobolites cerebriformis
podzemník mozgovitý
podzemník mozkovitý
Iodophanus carneus
vreckovec ružový
Iodophanus testaceus
vreckovec
Obrázok nie je k dispozícii
Marcelleina georgii
marceleina Georgeova
Marcelleina persoonii
marceleina
marcelinka Persoonova
Marcelleina rickii
marceleina
marcelinka Rickova
Mattirolomyces terfezioides
Pachyella peltata
hrubatka veľkovýtrusná
Pachyella pseudosuccosa
hrubatka žltnúca
Pachyella punctispora
hrubatka
bochníček
Pachyella sp.
hrubatka
Pachyella violaceonigra
hrubatka fialovočierna
Pachyphloeus citrinus
zelenec
skrytka
Pachyphloeus conglomeratus
zelenec žltohnedý
skrytka pospolitá
Pachyphloeus melanoxanthus
zelenec čierny
skrytka olivová
Pachyphloeus sp.
zelenec sp.
skrytka
Peziza acro-ornata
čiaška
Peziza ammophila
čiaška pieskomilná
Obrázok nie je k dispozícii
Peziza ampelina
čiaška
řasnatka spáleništní
Peziza ampliata
čiaška
Peziza apiculata
čiaška príveskatá
Peziza arvernensis
čiaška buková
řasnatka lesní
Peziza badia
čiaška hnedá
řasnatka hnědá
Peziza celtica
čiaška keltská
Peziza cerea
čiaška kompostová
řasnatka zední
Obrázok nie je k dispozícii
Peziza coquandii

Peziza depressa
čiaška stlačená
řasnatka stlačená
Peziza domiciliana
čiaška
Obrázok nie je k dispozícii
Peziza echinospora
čiaška sivohnedá
řasnatka uhelná
Peziza exogelatinosa
čiaška
Peziza fimeti
čiaška
Peziza gerardii
čiaška Gerardova
Peziza granularis
čiaška
Peziza chlorophaea
čiaška zelenkastohnedá
Obrázok nie je k dispozícii
Peziza infuscata
čiaška žltomliečna
Peziza labessiana
čiaška ružová
Peziza limnaea
čiaška blatná
Peziza lividula
čiaška
Peziza lobulata
čiaška spálenisková
řasnatka spáleništní
Peziza micropus
čiaška krátkohlúbiková
řasnatka krátkonohá
Obrázok nie je k dispozícii
Peziza michelii
čiaška
řasnatka Micheliho
Peziza moravecii
čiaška Moravcova
Peziza ninguis
čiaška včasná
Peziza ostracoderma
čiaška sieťovitá
Peziza perdicina
čiaška jarabičia
Peziza petersii
čiaška Petersova
Obrázok nie je k dispozícii
Peziza phyllogena
čiaška podvojná
řasnatka olivově hnědá
Peziza polaripapulata
čiaška
Peziza praetervisa
čiaška hnedofialová
řasnatka fialová
Obrázok nie je k dispozícii
Peziza proteana f. proteana
čiaška
Peziza proteana f. sparassoides
čiaška
řasnatka
Peziza pseudovesiculosa
čiaška zrnitovýtrusná
Peziza recedens
čiaška malá
Peziza retrocurvata
čiaška prevrátená
Peziza saccardoana
čiaška Saccardova
Peziza saniosa
čiaška tmavomodrá
řasnatka modromléčná
Peziza sepiatra
čiaška tmavoolivová
řasnatka tmavá
Obrázok nie je k dispozícii
Peziza sp.
čiaška
řasnatka
Peziza subcitrina
čiaška žltohnedá
Peziza subumbrina
čiaška hnedastá
Peziza subviolacea
čiaška bledofialová
řasnatka fialová
Peziza succosa
čiaška miskovitá
řasnatka síromléčná
Peziza succosella
čiaška žltnúca
Peziza udicola
čiaška vlhkomilná
řasnatka vlhkomilná
Obrázok nie je k dispozícii
Peziza vacini
čiaška krídlatá
Peziza vagneri
čiaška vagnerova
Peziza varia
čiaška zvrstvená
řasnatka měnlivá
Peziza vesiculosa
čiaška vosková
řasnatka vosková
Peziza vladimirii
Čiaška lužná
Plicaria carbonaria
riasnatka spálenisková
Plicaria endocarpoides
riasnatka
řasnatka hladkoplodá
Plicaria trachycarpa
riasnatka zrnitá
Plicariella flavovirens
drsnočiaška olivová
Plicariella fuliginea
drsnočiaška
kustřebka
Obrázok nie je k dispozícii
Plicariella scabrosa
drsnočiaška
kustřebka
Purpureodiscus subisabellinus
čiaška purpurová
řasnatka vínová
Sarcosphaera coronaria
tulipánovka fialová
baňka velkokališná
Stictis radiata
dubkovec
vnořenka