Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Čelaď Ochrolechiaceae

Názov huby Obrázky
Ochrolechia alboflavescens
svetlokôrka
strupatka
Obrázok nie je k dispozícii
Ochrolechia androgyna
svetlokôrka zrniečkovitá
strupatka obojetná
Obrázok nie je k dispozícii
Ochrolechia arborea
svetlokôrka
strupatka stromová
Obrázok nie je k dispozícii
Ochrolechia frigida
svetlokôrka
strupatka
Ochrolechia inaequatula
svetlokôrka
strupatka
Obrázok nie je k dispozícii
Ochrolechia microstictoides
svetlokôrka
strupatka tečkovaná
Obrázok nie je k dispozícii
Ochrolechia pallescens
svetlokôrka bledastá
strupatka zelenavá
Ochrolechia subviridis
svetlokôrka
strupatka zelenavá
Obrázok nie je k dispozícii
Ochrolechia szatalaensis
svetlokôrka
strupatka
Obrázok nie je k dispozícii
Ochrolechia turneri
svetlokôrka
strupatka Turnerova
Obrázok nie je k dispozícii
Ochrolechia upsaliensis
svetlokôrka alpínska
strupatka upsalská
Obrázok nie je k dispozícii
Varicellaria hemisphaerica
pertusária
děratka polokulovitá
Obrázok nie je k dispozícii
Varicellaria lactea
pertusária mliečna
děratka mléčná
Obrázok nie je k dispozícii
Varicellaria rhodocarpa
pertusaria
děratka
Obrázok nie je k dispozícii