Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Čelaď Mycosphaerellaceae

Názov huby Obrázky
Cercospora beticola
cerkospóra repová
skvrnatička řepná
Obrázok nie je k dispozícii
Cercosporella herpotrichoides
cerkospórovka steblová
skvrnatička křivochlupá
Obrázok nie je k dispozícii
Mycosphaerella cerasella
drobnoplodka čerešňová
Obrázok nie je k dispozícii
Mycosphaerella equiseti

Mycosphaerella fragariae
drobnoplodka jahodová
skvrnitost jahodníková
Obrázok nie je k dispozícii
Mycosphaerella grossulariae
drobnoplodka egrešová
skvrnitost listů an­greštu a rybízu
Obrázok nie je k dispozícii
Mycosphaerella hedericola
drobnoplodka brečtanová
Obrázok nie je k dispozícii
Mycosphaerella linorum
drobnoplodka ľanová
Obrázok nie je k dispozícii
Mycosphaerella pinodes
drobnoplodka ihličňanová
antrakóza hrachu
Obrázok nie je k dispozícii
Mycosphaerella pomi
drobnoplodka jabloňová
Obrázok nie je k dispozícii
Mycosphaerella superflua
-
Mycosphaerella tulasnei
drobnoplodka tulasneová
čerň obilná
Obrázok nie je k dispozícii
Mycosphaerella ulmi
drobnoplodka ulmová
Obrázok nie je k dispozícii
Ramularia beticola
konárnička brezová
Obrázok nie je k dispozícii
Ramularia primulae
konárnička
Obrázok nie je k dispozícii
Septoria apii
septória zelerová
braničnatka celerová
Obrázok nie je k dispozícii
Sphaerulina dolichotera
-
leptosferulina
Obrázok nie je k dispozícii
Stigmidium xanthoparmeliarum