Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Čelaď Monoblastiaceae

Názov huby Obrázky
Acrocordia cavata
akrokordia
nenápadka vyhloubená
Obrázok nie je k dispozícii
Acrocordia conoidea
akrokordia
nenápadka kuželovitá
Obrázok nie je k dispozícii
Acrocordia gemmata
akrokordia púčiková
nenápadka pupenovitá
Obrázok nie je k dispozícii
Acrocordia salweyi
akrokordia
nenápadka Salweyova
Obrázok nie je k dispozícii
Anisomeridium biforme

nenápadka dvoutvará
Obrázok nie je k dispozícii
Anisomeridium macrocarpum

nenápadka velkoplodá
Obrázok nie je k dispozícii
Anisomeridium polypori
artónia
nenápadka chorošová
Obrázok nie je k dispozícii