Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Čelaď Meripilaceae

Názov huby Obrázky
Grifola frondosa
trsovnica lupeňovitá
trsnatec lupenitý
Hydnopolyporus fimbriatus
kráterovček brvitý
Obrázok nie je k dispozícii
Meripilus giganteus
vejárovec obrovský
vějířovec obrovský
Physisporinus vitreus
pórnatec sklovitý
pórnatice skleněná
Rigidoporus crocatus
drsnopórovec černejúci
ostropórka černající
Rigidoporus pouzarii
pórnatec Pouzarov
pórnatice
Rigidoporus sanguinolentus
pórnatec krvavý
pórnatice krvavějící
Rigidoporus ulmarius
drsnopórovec brestový
Obrázok nie je k dispozícii
Rigidoporus undatus
drsnopórovec belavý
Obrázok nie je k dispozícii