Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Čelaď Lycoperdaceae

Názov huby Obrázky
Bovista nigrescens
fúkavec černejúci
prášivka černavá
Bovista paludosa
fúkavec močiarny
prášivka bažinná
Calvatia cretacea
rozpadavec tatranský
pýchavka tatranská (křídová)
Obrázok nie je k dispozícii
Calvatia cyathiformis
rozpadavec krehký
plešivka fialová
Lycoperdon pratense
prášnica
pýchavka stlačená
Lycoperdon sp.
prášnica
pýchavka
Scleroderma sp.
pestrec
pestřec