Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Čelaď Liceaceae

Názov huby Obrázky
Licea biforis
slizovka
koromilka dvojlaločná
Licea castanea
slizovka
koromilka kaštanová
Licea eleanorae
slizovka
koromilka
Licea kleistobolus
slizovka
koromilka terčovitá
Licea operculata
slizovka
koromilka víčková