Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Čelaď Lentariaceae

Názov huby Obrázky
Hydnocristella himantia
kavinovka hladkovýtrusná
kavinovka lošákovitá
Kavinia alboviridis
kavinovka olivová
Obrázok nie je k dispozícii
Lentaria afflata
lentária
Lentaria albovinacea
lentária osiková
tužnatka nafialovělá
Lentaria delicata
lentária biela
Obrázok nie je k dispozícii
Lentaria epichnoa
lentária žltkastokrémová
Lentaria sp.
lentária
Obrázok nie je k dispozícii