Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Čelaď Lasiosphaeriaceae

Názov huby Obrázky
Lasiosphaeria glabrata
chlpatka
chlupatka
Lasiosphaeria ovina
chlpatka ovčia
chlupatka ovčí
Lasiosphaeria sp.
chlpatka
chlupatka
Lasiosphaeris hirsuta
chlpatka
chlupatka
Ruzenia spermoides
chlpatka
Schizothecium conicum
pleuraga výkalová