Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Čelaď Inocybaceae

Názov huby Obrázky
Crepidotus applanatus
pahliva plochá
trepkovitka zploštělá
Crepidotus applanatus var. subglobiger
pahliva plochá horská
Obrázok nie je k dispozícii
Crepidotus autochthonus
pahliva zemná
trepkovitka křehká
Crepidotus calolepis
pahliva šupinkatá
trepkovitka šupinkatá
Crepidotus carpaticus
pahliva karpatská
trepkovitka karpatská
Obrázok nie je k dispozícii
Crepidotus cesatii
pahliva Cesatiho
trepkovitka Cesatiho
Crepidotus ehrendorferi
pahliva Ehrendorferova
Crepidotus epibryus
pahliva machová
trepkovitka mechová
Crepidotus kubickae
pahliva Kubičkova
Obrázok nie je k dispozícii
Crepidotus lundellii
pahliva Lundellova
trepkovitka Lundellova
Crepidotus luteolus
pahliva žltkastá
trepkovitka žlutavá
Obrázok nie je k dispozícii
Crepidotus malachioides
pahliva
Crepidotus malachius
pahliva
trepkovitka klamná
Crepidotus mollis
pahliva mäkká
trepkovitka měkká
Crepidotus stenocystis
pahliva ihličinová
trepkovitka smrková
Obrázok nie je k dispozícii
Crepidotus subverrucisporus
pahliva hrboľatovýtrusná
trepkovitka tečkovaná
Crepidotus variabilis
pahliva premenlivá
trepkovitka měnlivá
Episphaeria fraxinicola
Flammulaster carpophilus
flamulaster bukvicový
kržatka plodomilná
Flammulaster carpophilus var. subincarnatus
flamulaster
kržatka masověhnědá
Flammulaster granulosus
flamulaster zrnitý
kržatka zrnitá
Obrázok nie je k dispozícii
Flammulaster limulatus
flamulaster žltooranžový
kržatka šikmá
Flammulaster muricatus
flamulaster ovešaný
kržatka ostnitá
Inocybe acuta
vláknica hrotitá
vláknice zašpičatělá
Obrázok nie je k dispozícii
Inocybe albomarginata
vláknica
vláknice bělolemá
Inocybe albovelutipes
vláknica
vláknice běloplstnatá
Inocybe amethystina
vláknica purpurová
vláknice ametystová
Obrázok nie je k dispozícii
Inocybe angulatosquamulosa
vláknica
vláknice
Inocybe appendiculata
vláknica príveskatá
vláknice přívěskatá
Inocybe assimilata
vláknica
vláknice hnědá
Inocybe asterospora
vláknica hviezdicovovýtrusná
vláknice hvězdovýtrusná
Inocybe auricoma
vláknica
vláknice zlatovlasá
Inocybe bresadolae
vláknica
vláknice Bresadolova
Inocybe brunnea
vláknica hnedá
Obrázok nie je k dispozícii
Inocybe calida
vláknica pukavá
Inocybe calospora
vláknica
vláknice krásnovýtrusá
Obrázok nie je k dispozícii
Inocybe catalaunica
vláknica hnedastá
vláknice hladkohlavá
Obrázok nie je k dispozícii
Inocybe cincinnata var. major
vláknica plavohnedá
vláknice plavohnědá
Inocybe corydalina
vláknica chochlačková
vláknice dymnivková
Inocybe curvipes
vláknica hrbatá
vláknice bradavkatá
Inocybe erinaceomorpha
vláknica chochlačková hnedá
Obrázok nie je k dispozícii
Inocybe fastigiella
vláknica
vláknice
Inocybe fibrosa
vláknica
vláknice fibrózní
Obrázok nie je k dispozícii
Inocybe flocculosa
vláknica celistvookrajová
vláknice vločkatá
Inocybe fraudans
vláknica voňavá
vláknice jablečná
Inocybe furfurea
vláknica
vláknice otrubovitá
Obrázok nie je k dispozícii
Inocybe fuscidula
vláknica svetlohnedá
vláknice hnědoučká
Inocybe geophylla
vláknica hlinovolupeňová
vláknice zemní
Inocybe godeyi
vláknica Godeyova
vláknice Godeyova
Inocybe grammata
vláknica žltolúčová
Inocybe griseolilacina
vláknica sivofialová
Inocybe haemacta
vláknica zelenkastohlúbiková
vláknice krvavějící
Inocybe hirtella
vláknica horkomandľová
vláknice hořkomandlová
Inocybe hystrix
vláknica štetinatá
vláknice štětinatá
Inocybe inodora
vláknica čiapočková
vláknice bělavá
Inocybe lacera
vláknica plstnatá
vláknice plsťovitá
Inocybe langei
vláknica Langeho
vláknice Langeova
Inocybe lanuginosa
vláknica huňatá
vláknice huňatá
Inocybe leiocephala
vláknica
vláknice
Obrázok nie je k dispozícii
Inocybe leptophylla
vláknica
vláknice Kazimírova
Inocybe margaritispora
vláknica
Obrázok nie je k dispozícii
Inocybe melanopus
vláknica hnedastookrová
vláknice ožehlá
Inocybe mixtilis
vláknica obrúbená
vláknice pomíchaná
Inocybe muricellata
vláknica žltohnedá
vláknice měkoučká
Inocybe napipes
vláknica končistá
vláknice tuřínonohá
Inocybe nitidiuscula
vláknica hodvábna
vláknice lesknavá
Inocybe oblectabilis
vláknica
vláknice zábavná
Inocybe obscurobadia
vláknica tmavohnedá
Obrázok nie je k dispozícii
Inocybe petiginosa
vláknica páperistá
vláknice pavučinatá
Inocybe phaeodisca
vláknica ostrihaná
Inocybe posterula
vláknica
vláknice následná
Inocybe praetervisa
vláknica hľuznatá
vláknice hlízková
Inocybe pruinosa
vláknica
vláknice
Obrázok nie je k dispozícii
Inocybe pseudodestricta
vláknica
vláknice ostrá
Inocybe pusio
vláknica
vláknice chlapecká
Inocybe queletii
vláknica Quelétova
Obrázok nie je k dispozícii
Inocybe salicis
vláknica vŕbová
Obrázok nie je k dispozícii
Inocybe sambucina
vláknica bazová
Obrázok nie je k dispozícii
Inocybe sindonia
vláknica sindonská
vláknice sindonská
Inocybe soluta
vláknica
vláknice hladká
Inocybe sp.
vláknica
vláknice
Inocybe sphagnophila
vláknica
Inocybe squamata
vláknica šupinkatá
vláknice šupinkatá
Obrázok nie je k dispozícii
Inocybe striata
vláknica
vláknice žíhaná
Inocybe subalbidodisca
vláknica
vláknice hladkovýtrusá
Inocybe subcarpta
vláknica
vláknice vlnatá
Inocybe tahquamenonensis
vláknica
vláknice
Inocybe tenebrosa
vláknica
vláknice tmavonohá
Inocybe umbratica
vláknica
vláknice stinná
Inocybe vulpinella
vláknica
vláknice slanomilná
Inocybe whitei
vláknica Whiteova
vláknice zardělá
Inocybe xanthomelas
vláknica
vláknice
Inosperma adaequatum
vláknica vínovohnedá
vláknice jurská
Inosperma bongardii
vláknica Bongardova
vláknice Bongardova
Inosperma calamistratum
vláknica červenejúca
vláknice špinavá
Inosperma cervicolor
vláknica jelenia
vláknice jelení
Inosperma cookei
vláknica Cookeova
vláknice Cookeova
Inosperma erubescens
vláknica Patouillardova
vláknice začervenalá (Patouillardova)
Inosperma kuthanii
vláknica Cookeova Kuthanova
Obrázok nie je k dispozícii
Inosperma maculatum
vláknica škvrnitá
vláknice skvrnitá
Inosperma pisciodorum
vláknica Bongardova rybinová
vláknice Bongardova rybovonná
Mallocybe agardhii
vláknica Agardhova
vláknice Agardhova
Obrázok nie je k dispozícii
Mallocybe dulcamara
vláknica olivovohnedá
vláknice potměchuťová
Mallocybe gymnocarpa
vláknica
Mallocybe terrigena
vláknica šupinkatohlúbiková
Phaeosolenia densa
trúbeľka topoľová
číšovec topolový
Pseudosperma flavellum
vláknica
vláknice
Pseudosperma hygrophorus
vláknica
vláknice šťavnatkovitá
Pseudosperma mimicum
vláknica škridlicovitá
Obrázok nie je k dispozícii
Pseudosperma obsoletum
vláknica páravá
vláknice světlá
Pseudosperma rimosum
vláknica kužeľovitá
vláknice rozpraskaná
Simocybe centunculus
smeťovička hnedoolivová
Simocybe haustellaris
smeťovička zelenkastohnedá
kržatka jazykovitá
Simocybe reducta
smeťovička vretenovýtrusná
Simocybe sumptuosa
smeťovička veľká
Tubaria abramsii
smeťovka
kržatka
Obrázok nie je k dispozícii
Tubaria conspersa
smeťovka poprášená
kržatka poprášená
Tubaria dispersa
smeťovka hlohová
Tubaria furfuracea
smeťovka zimná
kržatka zimní
Tubaria romagnesiana
smeťovka Romagnesiho
kržatka Romagnesiho