Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Čelaď Incrustoporiaceae

Názov huby Obrázky
Skeletocutis cummata
kostrovka
Obrázok nie je k dispozícii
Skeletocutis stellae
kostrovka Stellina
pórnatka Stellina