Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Čelaď Hydnodontaceae

Názov huby Obrázky
Brevicellicium olivascens
brevicelícium bradavičkaté
Obrázok nie je k dispozícii
Fibrodontia gossypina
hyfodoncia lužná
kornatec bavlníkový
Sistotremastrum niveocremeum
trhavec bledokrémový
Obrázok nie je k dispozícii
Sistotremastrum suecicum
trhavec švédsky
rozděrka švédská
Obrázok nie je k dispozícii
Subulicystidium longisporum
blanovec dlhovýtrusný
Trechispora cohaerens
vláknovec tmavnúci
Obrázok nie je k dispozícii
Trechispora farinacea
vláknovec kostrbatý
trechispora moučnatá
Trechispora hymenocystis
vláknovec blanitý
Trechispora microspora
vláknovec pomúčenozrnkovitý
trechispora drobnovýtrusá
Obrázok nie je k dispozícii
Trechispora mollusca
vláknovec belostný
Obrázok nie je k dispozícii
Trechispora sp.
vláknovec
Obrázok nie je k dispozícii
Trechispora subsphaerospora
vláknovec odlišný
Obrázok nie je k dispozícii