Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Čelaď Hyaloscyphaceae

Názov huby Obrázky
Aeruginoscyphus sericeus
tyrkyštek chĺpkatý
Antinoa pulchella

Arachnopeziza eriobasis
pavučinovka vlnitá
Obrázok nie je k dispozícii
Arachnopeziza sp.
pavučinovka
pavučinovka
Obrázok nie je k dispozícii
Belonidium mollissimum
lachnetka najmäkšia
chlupáček žlutošedý
Belonidium sulphureum
kustřebička sírová
Brunnipila clandestina
brunnipila
hnědochlupka maliníková
Calycellina flaveola

Calycina subtilis
Calycina vulgaris
čiašenka obyčajná
miskovička obecná
Cistella aconiti
Cistella grevillei
Cistella perparvulaObrázok nie je k dispozícii
Dasyscyphella nivea
chlpáčik snehobiely
chlupáček sněžný
Dasyscyphus citrinescens
krásavka citrónová
Obrázok nie je k dispozícii
Dasyscyphus clavisporus
krásavka kyjovitovýtrusná
Obrázok nie je k dispozícii
Dasyscyphus leucostomus
krásavka belavá
Obrázok nie je k dispozícii
Dasyscyphus patulus
krásavka pootvorená
Obrázok nie je k dispozícii
Eupezizella britannica

Gemmina gemmarum
čiašenka
Hamatocanthoscypha straminella

Hamatocanthoscypha uncipila

Hyaloscypha aureliella
krásavička Stevensova
Hyaloscypha hyalina
krásavička priesvitná
Obrázok nie je k dispozícii
Hyaloscypha quercicola
krásavička
Lachnellula abietis
vlnuška
brvenka
Lachnellula calyciformis
vlnuška
Lachnellula calycina
vlnuška
brvenka
Lachnellula fuscosanguinea
vlnuška tmavokrvavá
Lachnellula gallica
vlnuška
Obrázok nie je k dispozícii
Lachnellula laricis
vlnuška
brvenka
Lachnellula occidentalis
vlnuška neškodná
brvenka Hahnova
Lachnellula sp.
vlnuška
brvenka
Lachnellula splendens
vlnuška
brvenka
Lachnellula subtilissima
vlnuška
brvenka drobná
Lachnellula willkommii
vlnuška smrekovcová
Lachnum abnorme
lachnetka najväčšia
Obrázok nie je k dispozícii
Lachnum belanense
lachnetka belavá
Obrázok nie je k dispozícii
Lachnum calycioides
lachnetka kalichovitá
Obrázok nie je k dispozícii
Lachnum clandestinum
lachnetka skrytá
Obrázok nie je k dispozícii
Lachnum clavigerum
lachnetka
chlupáček
Lachnum impudicum
lachnetka
Lachnum morthieri
lachnetka
Obrázok nie je k dispozícii
Lachnum papyraceum
lachnetka
Lachnum pudibundum
lachnetka citlivá
chlupáček stydlivý
Obrázok nie je k dispozícii
Lachnum pygmaeum
lachnetka
chlupáček
Lachnum radovii
lachnetka Radova
Obrázok nie je k dispozícii
Lachnum relicinum

Obrázok nie je k dispozícii
Lachnum rhytismatis
lachnetka
Obrázok nie je k dispozícii
Lachnum roseum
lachnetka ružová
Obrázok nie je k dispozícii
Lachnum sp.
lachnetka
chlupáček
Lasiobelonium diervillae
lachnetka
kustřebička
Obrázok nie je k dispozícii
Lasiobelonium lanceolatum
lachnetka
kustřebička
Obrázok nie je k dispozícii
Lasiobelonium nidulum
lachnetka hniezdovitá
Mollisia perparvula
molízia
terčenka
Neodasyscypha cerina
lachnetka vosková
pachlupáček nazelenalý
Perrotia flammea
perócia
Pezizella alniella
čiašenka jelšová
miskovička olšová
Pezizella chamaeleontinaObrázok nie je k dispozícii
Pezizella indeprehensaObrázok nie je k dispozícii
Pezizella roburnea
miskovička dubová
Obrázok nie je k dispozícii
Pezizellaster ochraceus
čiašovec okrový
Obrázok nie je k dispozícii
Polydesmia pruinosa
zväzoček oinovatený
ojíněnka houbomilná
Proliferodiscus pulveraceus

kustřebička
Protounguicularia transiens

Psilachnum chrysostigmum

brvenkovka
Psilocistella conincola
Pubigera subvillosula
jahňadka chĺpkatá
jehnědka
Roseodiscus rhodoleucus
Trichoscyphella carpatica
brvuľka karpatská
brvenka
Obrázok nie je k dispozícii
Unguicularia carestiana
džbánovka
Unguiculella eurotioides
Urceolella crispula
džbánovka kučeravá
Obrázok nie je k dispozícii