Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Čelaď Graphidaceae

Názov huby Obrázky
Diploschistes gypsaceus
sivoš vápencový
džbánovka vápencová
Obrázok nie je k dispozícii
Diploschistes muscorum
sivoš machový
džbánovka mechová
Diploschistes scruposus
sivoš drsný
džbánovka
Graphis elegans
čiarovka pôvabná
čárnička
Obrázok nie je k dispozícii
Graphis scripta
čiarovka sivá
čárnička psaná
Leucodecton isidioides
pertusária
cecatka
Obrázok nie je k dispozícii
Phaeographis dendritica
_
čárnička
Obrázok nie je k dispozícii
Thelotrema lepadinum
telotréma kôrovitá
cecatka chřástnatá