Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Čelaď Erysiphaceae

Názov huby Obrázky
Arthrocladiella mougeotii
kustovnicomúčka obyčajná
Obrázok nie je k dispozícii
Blumeria graminis
bluméria trávová
padlí obilní
Obrázok nie je k dispozícii
Erysiphe aquilegiae
múčnatka orlíčková
Erysiphe betae
múčnatka repová
padlí řepné
Obrázok nie je k dispozícii
Erysiphe biocellata
múčnatka šalviová
Obrázok nie je k dispozícii
Erysiphe buhrii
múčnatka silenková
Obrázok nie je k dispozícii
Erysiphe cichoracearum
múčnatka čakanková
Erysiphe circaeae
múčnatka čarovníková
Obrázok nie je k dispozícii
Erysiphe clandestina
špirálovka brestová
Obrázok nie je k dispozícii
Erysiphe convolvuli
múčnatka pupencová
Erysiphe cruciferarum
múčnatka taricová
Obrázok nie je k dispozícii
Erysiphe cynoglossi
múčnatka psojazyková
Obrázok nie je k dispozícii
Erysiphe depressa
múčnatka lopúchová
Obrázok nie je k dispozícii
Erysiphe echinopis
múčnatka ježibabová
Obrázok nie je k dispozícii
Erysiphe galeopsidis
múčnatka konopnicová
Obrázok nie je k dispozícii
Erysiphe galii
múčnatka lipkavcová
Obrázok nie je k dispozícii
Erysiphe hedwigii
drobnomúčka siripútková
Obrázok nie je k dispozícii
Erysiphe heraclei
múčnatka boľševníková
padlí mrkvové
Erysiphe hyoscyami
múčnatka blenová
Obrázok nie je k dispozícii
Erysiphe hyperici
múčnatka ľubovníková
Obrázok nie je k dispozícii
Erysiphe knautiae
múčnatka chrastavcová
Obrázok nie je k dispozícii
Erysiphe limonii
múčnatka limonková
Obrázok nie je k dispozícii
Erysiphe lycopsidis
múčnatka prhlicová
Obrázok nie je k dispozícii
Erysiphe lythri
múčnatka vrbicová
Obrázok nie je k dispozícii
Erysiphe magnicellulata
múčnatka floxová
Obrázok nie je k dispozícii
Erysiphe mayorii
múčnatka pichliačová
Obrázok nie je k dispozícii
Erysiphe orontii
múčnatka petúnková
Obrázok nie je k dispozícii
Erysiphe paeoniae
múčnatka pivonková
Obrázok nie je k dispozícii
Erysiphe pisi
múčnatka hrachová
padlí hrachové
Obrázok nie je k dispozícii
Erysiphe polygoni
múčnatka stavikrková
padlí rdesnové
Obrázok nie je k dispozícii
Erysiphe pseudoregularis
múčnatka
padlí
Erysiphe ranunculi
múčnatka iskerníková
Obrázok nie je k dispozícii
Erysiphe thesii
múčnatka ľanolistníková
Erysiphe trifolii
múčnatka ďatelinová
Obrázok nie je k dispozícii
Erysiphe ulmariae
múčnatka túžobníková
Obrázok nie je k dispozícii
Erysiphe urticae
múčnatka pŕhľavová
Obrázok nie je k dispozícii
Erysiphe valerianae
múčnatka valeriánová
Obrázok nie je k dispozícii
Erysiphe verbasci
múčnatka divozelová
Obrázok nie je k dispozícii
Golovinomyces artemisiae
múčnatka palinová
padlí pelyňkové
Golovinomyces biocellatus
múčnatka
padlí
Golovinomyces fischeri
múčnatka
padlí
Golovinomyces sordidus
múčnatka skorocelová
padlí jitrocelové
Leveillula taurica
leveilula papriková
Obrázok nie je k dispozícii
Leveillula verbasci
leveilula divozelová
Obrázok nie je k dispozícii
Microsphaera alphitoides
drobnomúčka dubová
padlí dubové
Microsphaera astragali
drobnomúčka kozincová
Microsphaera baeumleri
drobnomúčka Bäumlerova
Obrázok nie je k dispozícii
Microsphaera begoniae
drobnomúčka begóniová
Obrázok nie je k dispozícii
Microsphaera berberidis
drobnomúčka dráčová
Obrázok nie je k dispozícii
Microsphaera cotini
drobnomúčka škumpová
Obrázok nie je k dispozícii
Microsphaera divaricata
drobnomúčka krušinová
Obrázok nie je k dispozícii
Microsphaera euonymi
drobnomúčka bršlenová
Obrázok nie je k dispozícii
Microsphaera euonymi-japonici
drobnomúčka bršleno-japonská
Obrázok nie je k dispozícii
Microsphaera friesii
drobnomúčka rešetliaková
Obrázok nie je k dispozícii
Microsphaera grossulariae
drobnomúčka egrešová
padlí angreštové
Obrázok nie je k dispozícii
Microsphaera hypophylla
drobnomúčka Nedodovského
Obrázok nie je k dispozícii
Microsphaera lonicerae var. lonicerae
drobnomúčka zemozelová
Obrázok nie je k dispozícii
Microsphaera magnusii
drobnomúčka magnusova
Obrázok nie je k dispozícii
Microsphaera ornata
drobnomúčka brezová
Obrázok nie je k dispozícii
Microsphaera palczewskii
drobnomúčka karaganová
Obrázok nie je k dispozícii
Microsphaera penicillata
drobnomúčka jelšová
Obrázok nie je k dispozícii
Microsphaera pseudacaciae
drobnomúčka agátová
Obrázok nie je k dispozícii
Microsphaera sparsa
drobnomúčka kalinová
Obrázok nie je k dispozícii
Microsphaera symphoricarpi
drobnomúčka imelovníková
Obrázok nie je k dispozícii
Microsphaera syringae
drobnomúčka orgovánová
Obrázok nie je k dispozícii
Microsphaera tortilis
drobnomúčka svíbová
Obrázok nie je k dispozícii
Oidium hiratae
oídium katalpové
Obrázok nie je k dispozícii
Oidium hortensiae
oídium hortenziové
Obrázok nie je k dispozícii
Oidium chrysanthemi
oídium chryzantémkové
padlí čekankové
Obrázok nie je k dispozícii
Oidium lini
oídium ľanové
padlí lnu
Obrázok nie je k dispozícii
Oidium oxalidis
oídium kysličkové
Obrázok nie je k dispozícii
Oidium violae
oídium fialkové
Obrázok nie je k dispozícii
Phyllactinia fraxini
velkomúčka jaseňová
Obrázok nie je k dispozícii
Phyllactinia guttata
velkomúčka liesková
padlí bukové
Obrázok nie je k dispozícii
Phyllactinia hippophaës
velkomúčka rakytníková
Obrázok nie je k dispozícii
Phyllactinia mali
velkomúčka hlohová
Obrázok nie je k dispozícii
Phyllactinia roboris
velkomúčka dubová
Obrázok nie je k dispozícii
Podosphaera clandestina
podomúčka hlohová
Obrázok nie je k dispozícii
Podosphaera erineophila
podomúčka roztočová
Obrázok nie je k dispozícii
Podosphaera leucotricha
podomúčka jabloňová
padlí jabloňové
Obrázok nie je k dispozícii
Podosphaera myrtillina
podomúčka brusnicová
Obrázok nie je k dispozícii
Podosphaera schlechtendalii
podomúčka vŕbová
Obrázok nie je k dispozícii
Podosphaera spiraeae
sféromúčka tavoľníková
Podosphaera tridactyla
podomúčka slivková
Obrázok nie je k dispozícii
Sawadaea bicornis
savadea javorová
Obrázok nie je k dispozícii
Sawadaea tulasnei
savadea Tulasnova
Obrázok nie je k dispozícii
Sphaerotheca alpina
sféromúčka lomikameňová
Obrázok nie je k dispozícii
Sphaerotheca aphanis
sféromúčka drobnobyľová
Obrázok nie je k dispozícii
Sphaerotheca balsaminae
sféromúčka netýkavková
Obrázok nie je k dispozícii
Sphaerotheca delphinii
sféromúčka stračonôžková
Obrázok nie je k dispozícii
Sphaerotheca dipsacacearum
sféromúčka štetková
Obrázok nie je k dispozícii
Sphaerotheca drabae
sféromúčka arábková
Obrázok nie je k dispozícii
Sphaerotheca epilobii
sféromúčka vŕbovková
Obrázok nie je k dispozícii
Sphaerotheca euphorbiae
sféromúčka prýštecová
Obrázok nie je k dispozícii
Sphaerotheca ferruginea
sféromúčka krvavcová
Obrázok nie je k dispozícii
Sphaerotheca fugax
sféromúčka pakostová
Obrázok nie je k dispozícii
Sphaerotheca fuliginea
sféromúčka veroniková
Obrázok nie je k dispozícii
Sphaerotheca fusca
sféromúčka kamzičníková
Obrázok nie je k dispozícii
Sphaerotheca helianthemi
sféromúčka devätorníková
Obrázok nie je k dispozícii
Sphaerotheca lini
sféromúčka ľanová
Obrázok nie je k dispozícii
Sphaerotheca macularis
sféromúčka chmeľová
padlí jahodníkové
Obrázok nie je k dispozícii
Sphaerotheca mors-uvae
sféromúčka egrešová
americké padlí angreštové
Sphaerotheca niesslii
sféromúčka jarabinová
Obrázok nie je k dispozícii
Sphaerotheca pannosa
sféromúčka ružová
padlí růžové
Obrázok nie je k dispozícii
Sphaerotheca plantaginis
sféromúčka skorocelová
Obrázok nie je k dispozícii
Sphaerotheca polemonii
sféromúčka vojnovková
Obrázok nie je k dispozícii
Sphaerotheca thalictri
sféromúčka žltušková
Obrázok nie je k dispozícii
Sphaerotheca verbenae
sféromúčka železníková
Obrázok nie je k dispozícii
Sphaerotheca volkartii
sféromúčka dryádková
Obrázok nie je k dispozícii
Uncinula adunca
špirálovka topoľová
Obrázok nie je k dispozícii
Uncinula necator
špirálovka viničová
padlí vinné révy
Uncinula prunastri
špirálovka trnková
Obrázok nie je k dispozícii