Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Čelaď Discinaceae

Názov huby Obrázky
Discina ancilis
discinka hnedá
destice chřapáčová
Discina fastigiata
ušiak zväzkovitý
ucháč svazčitý
Discina martinii
discinka
destice
Discina parma
discinka žltohnedá
destice drobná
Gyromitra ambigua
ušiak fialový
Gyromitra esculenta
ušiak obyčajný
ucháč obecný
Gyromitra geogenia
discinka zemná
Gyromitra gigas
ušiak obrovský
ucháč obrovský
Gyromitra infula
ušiak mitrovitý
ucháč čepcovitý
Gyromitra leucoxantha
discinka horská
Obrázok nie je k dispozícii
Gyromitra sp.
ušiak
Hydnotrya cubispora
komôrkovka
oříškovec
Hydnotrya michaelis
komôrkovka Michaelova
oříškovec Michaelov
Hydnotrya suevica
komôrkovka horská
Hydnotrya tulasnei
komôrovka Tulasneova
oříškovec Tulasneův
Pseudorhizina sphaerospora
ušiakovka okrúhlovýtrusná
ucháčovec šumavský