Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Čelaď Dermateaceae

Názov huby Obrázky
Calloria neglecta
kalorka žihľavová
kalorka kopřivová
Dermea acerina
kôrnatka
vyklenutka
Dermea cerasi
kôrnatka
vyklenutka
Dermea padi
kôrnatka
vyklenutka střemchová
Dermea pinicola
kôrnatka
vyklenutka
Obrázok nie je k dispozícii
Dermea prunastri

Vyklenutka švestková
Dermea tulasnei
kôrnatka
Vyklenutka
Diplocarpa bloxamii

Diplocarpon soraueri
diplokarpon hruškový
Obrázok nie je k dispozícii
Diplonaevia emergens

Drepanopeziza ribis
pačiaška ríbezľová
Obrázok nie je k dispozícii
Durandiella sp.Obrázok nie je k dispozícii
Leptotrochila astrantiae
Obrázok nie je k dispozícii
Marssonina fragariae
marsonína jahodová
Obrázok nie je k dispozícii
Marssonina salicicola
marsonína vŕbová
Obrázok nie je k dispozícii
Marssonina tremulae
marsonína osiková
Obrázok nie je k dispozícii
Mollisia amenticola
molízia
Mollisia cinerea
molízia obyčajná
terčenka popelavá
Mollisia gigantea
molízia
terčenka
Mollisia hydrophila
molízia
Mollisia ligni
molízia drevová
Mollisia lothariana
Mollisia pulla
molízia
Obrázok nie je k dispozícii
Mollisia rosae
molízia
terčenka
Mollisia sp.
molízia
Mollisia uda
molízia konárikovitá
Obrázok nie je k dispozícii
Mollisia ventosa
molízia
terčenka
Mollisia viridula
molízia
Obrázok nie je k dispozícii
Nimbomollisia melatephroides

Pezicula carpinea
pezikula hrabová
vyklenutka habrová
Pezicula eucrita
pezikula
vyklenutka
Pezicula frangulae
pezikula
vyklenutka
Pezicula livida
pezikula bledá
vyklenutka bledá
Pezicula myrtillina
pezikula
vyklenutka
Pezicula ocellata
očko vŕbové
vyklenutka věnčená
Pezicula sepium
pezikula
vyklenutka
Pseudopeziza trifolii
pačiašočka ďatelinová
skvrnovka jetelová
Obrázok nie je k dispozícii
Pyrenopeziza digitalina
tvrdočiaška
Pyrenopeziza ebuli
drobnočiaška
průtržka
Pyrenopeziza fuckelii
drobnočiaška Fuckelova
Obrázok nie je k dispozícii
Pyrenopeziza karstenii
drobnočiaška
Pyrenopeziza petiolaris
drobnočiaška
Trichobelonium kneiffii
Trochila craterium
trochila
Trochila laurocerasi
trochila