Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Čelaď Clavicipitaceae

Názov huby Obrázky
Claviceps microcephala
kyjanička drobná
Obrázok nie je k dispozícii
Claviceps purpurea
kyjanička purpurová
paličkovice nachová
Elaphocordyceps longisegmentis
žezlovka veľkovýtrusná
housenice velkovýtrusá
Epichloë typhina
dusivec trávový
obalka stéblová
Metarhizium flavoviride
metarhizium
Metarhizium sp.
metarhizium
Obrázok nie je k dispozícii
Neobarya parasitica