Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Čelaď Ceratobasidiaceae

Názov huby Obrázky
Rhizoctonia solani
koreňomor ľuľkový
hniloba kořenomorková
Obrázok nie je k dispozícii
Thanatephorus fusisporus
chrastlík vretenovitovýtrusný
rohoplodník
Obrázok nie je k dispozícii
Thanatephorus ovalisporus
ničivec smrekový
Obrázok nie je k dispozícii