Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Čelaď Bondarzewiaceae

Názov huby Obrázky
Bondarzewia mesenterica
trsovec horský
bondarcevka horská
Gloiodon strigosus
ostňovec konzolovitý
Heterobasidion annosum
koreňovka vrstevnatá
kořenovník vrstevnatý
Heterobasidion parviporum
koreňovka
kořenovník smrkový
Obrázok nie je k dispozícii
Heterobasidion sp.
koreňovka