Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Čelaď Amylocorticiaceae

Názov huby Obrázky
Amylocorticium subincarnatum
okrovec červenkastý
Amyloxenasma allantosporum
amyloxenazma krivovýtrusná
Ceraceomyces eludens
voskovec
Ceraceomyces serpens
voskovec okrovohnedastý
voskovec hnědnoucí
Ceraceomyces sublaevis
voskovec krémový
voskovec krémový
Irpicodon pendulus
zubánik sosnový
zubateček zavěšený