Úvodná stránka » Atlas húb » Zoznam húb »

Atlas húb - Rod Xylaria

Názov huby Obrázky
Xylaria carpophila
drevnatec bukový
dřevnatka číškomilná
Xylaria digitata
drevnatec prstovitý
Xylaria filiformis
drevnatec
dřevnatka niťovitá
Xylaria hypoxylon
drevnatec parohatý
dřevnatka parohatá
Xylaria longipes
drevnatec štíhly
dřevnatka dlouhonohá
Xylaria oxyacanthae
drevnatec hlohový
dřevnatka hlohová
Xylaria polymorpha
drevnatec kyjakovitý
dřevnatka mnohotvárna
Xylaria sp.
drevnatec
dřevnatka