Úvodná stránka » Atlas húb » Zoznam húb »

Atlas húb - Rod Trechispora

Názov huby Obrázky
Trechispora cohaerens
vláknovec tmavnúci
Obrázok nie je k dispozícii
Trechispora farinacea
vláknovec kostrbatý
trechispora moučnatá
Trechispora hymenocystis
vláknovec blanitý
Trechispora microspora
vláknovec pomúčenozrnkovitý
trechispora drobnovýtrusá
Obrázok nie je k dispozícii
Trechispora mollusca
vláknovec belostný
Obrázok nie je k dispozícii
Trechispora sp.
vláknovec
Obrázok nie je k dispozícii
Trechispora subsphaerospora
vláknovec odlišný
Obrázok nie je k dispozícii