Úvodná stránka » Atlas húb » Zoznam húb »

Atlas húb - Rod Thanatephorus

Názov huby Obrázky
Thanatephorus fusisporus
chrastlík vretenovitovýtrusný
rohoplodník
Obrázok nie je k dispozícii
Thanatephorus ovalisporus
ničivec smrekový
Obrázok nie je k dispozícii