Úvodná stránka » Atlas húb » Zoznam húb »

Atlas húb - Rod Peniophora

Názov huby Obrázky
Peniophora aurantiaca
peniofóra jelšová
Obrázok nie je k dispozícii
Peniophora cinerea
kornatka popolavá
kornatka popelavá
Peniophora incarnata
kornatka mäsovočervená
kornatka masová
Peniophora laeta
kornatka
kornatka lošákovitá
Peniophora limitata
peniofóra jaseňová
kornatka jasanová
Peniophora lycii
peniofóra tenká
Obrázok nie je k dispozícii
Peniophora piceae
peniofóra
Obrázok nie je k dispozícii
Peniophora pini
kornatka sosnová
Obrázok nie je k dispozícii
Peniophora pithya
peniofóra sivomodrá
Obrázok nie je k dispozícii
Peniophora polygonia
kornatka osiková
Obrázok nie je k dispozícii
Peniophora quercina
kornatka dubová
kornatka dubová
Peniophora rufomarginata
peniofóra lipová
Peniophora sp.
kornatka