Úvodná stránka » Atlas húb » Zoznam húb »

Atlas húb - Rod Armillaria

Názov huby Obrázky
Armillaria borealis
podpňovka bledá
václavka severská
Obrázok nie je k dispozícii
Armillaria cepistipes
podpňovka drobná
václavka cibulkotrěnná
Armillaria ectypa
podpňovka mokraďová
václavka bažinná
Armillaria gallica
podpňovka žltá
václavka hlíznatá
Armillaria mellea
podpňovka obyčajná
václavka obecná
Armillaria nigropunctata
podpňovka bodkovaná
Obrázok nie je k dispozícii
Armillaria ostoyae
podpňovka tmavá
václavka smrková
Armillaria socialis
podpňovka bezprsteňová
václavka bezprstenná
Armillaria sp.
podpňovka
václavka