Úvodná stránka » Atlas húb » Zoznam húb »

Atlas húb - Rod Antrodia

Názov huby Obrázky
Antrodia albobrunnea
antródia belavohnedá
Obrázok nie je k dispozícii
Antrodia crassa
trúdnikovček hrubý
pórnatka tlustá
Obrázok nie je k dispozícii
Antrodia gossypium
trúdnikovček rozliaty
pórnatka rozlitá
Antrodia heteromorpha
trúdnikovček mnohotvárny
outkovka různotvará
Antrodia hyalina
trúdnikovček
Antrodia labyrinthica
trúdnikovček labyrintický
Antrodia macra
trúdnikovček vŕbový
outkovka vrbová
Antrodia mellita
trúdnikovček medovorúrkový
outkovka medová
Obrázok nie je k dispozícii
Antrodia plicata
trúdnikovček teplomilný
outkovka topolová
Obrázok nie je k dispozícii
Antrodia ramentacea
trúdnikovček tvrdý
outkovka labyrintická
Antrodia rene-hentic
trúdnikovček
outkovka listnáčová
Antrodia serialis
trúdnikovček radový
outkovka řadová
Antrodia serpens
trúdnikovček belavý
outkovka bělavá
Antrodia sinuosa
trúdnikovček korkovitý
outkovka zprohýbaná
Antrodia sp.
trúdnikovček
outkovka
Antrodia vaillantii
trúdnikovček zhubný
pórnatka Vaillantova
Obrázok nie je k dispozícii
Antrodia variiformis
trúdnikovček polorozliaty
outkovka polorozlitá
Obrázok nie je k dispozícii
Antrodia xantha
trúdnikovček žltý
pórnatka žluťoučká