Úvodná stránka » Atlas húb » Zoznam húb »

Atlas húb - Rod strmělka

Názov huby Obrázky
strmělka
Trichocybe puberula
strmuľka
strmělka
Lepista sp.
pôvabnica
strmělka
Clitocybe sp.
strmuľka
strmělka Alexandrova
Clitocybe alexandri
strmuľka sivoplstnatá
strmělka anýzka
Clitocybe odora
strmuľka anízová
strmělka aromatická
Clitocybe ditopa
strmuľka aromatická
strmělka bělostná
Clitocybe candicans
strmuľka biela
Obrázok nie je k dispozícii
strmělka beskydská
Pseudoclitocybe beschidica
strmulica beskydská
Obrázok nie je k dispozícii
strmělka číškovitá
Pseudoclitocybe cyathiformis
strmulica čiaškovitá
strmělka drobnovýtrusá
Ossicaulis lachnopus
strmuľkovec
strmělka dryádková
Clitocybe dryadicola
strmuľka driádková
strmělka dřevní
Ossicaulis lignatilis
strmuľkovec drevný
strmělka kosťovitá
Clitocybe costata
strmuľka rebernatá
strmělka kyjonohá
Ampulloclitocybe clavipes
strmuľka kyjakovitá
strmělka listomilná
Clitocybe phyllophila
strmuľka hrabanková
strmělka masová
Clitocybe diatreta
strmuľka mäsovohnedá
strmělka mechová
Cantharellula umbonata
líštička machová
strmělka mlženka
Clitocybe nebularis
strmuľka inovaťová
strmělka modrošedá
Pseudoclitocybe obbata
strmulica modrosivá
Obrázok nie je k dispozícii
strmělka nálevkovitá
Clitocybe gibba
strmuľka lievikovitá
strmělka nepatrná
Clitocybe obsoleta
strmuľka nenápadná
Obrázok nie je k dispozícii
strmělka nezdobná
Clitocybe inornata
strmuľka neúhľadná
strmělka obrovská
Infundibulicybe gigas
strmuľka obrovská
strmělka odbarvená
Clitocybe rivulosa
strmuľka pásikavá
strmělka ojíněná
Clitocybe radicellata
strmuľka
strmělka ojíněná
Rhizocybe pruinosa
strmuľka srieňová
strmělka pastvinná
Clitocybe ericetorum
strmuľka vresovisková
Obrázok nie je k dispozícii
strmělka přehrnutá
Paralepista flaccida
pôvabnica prehnutá
strmělka říjnová
Clitocybe brumalis
strmuľka neskorá
Obrázok nie je k dispozícii
strmělka středobarvá
Clitocybe metachroa
strmuľka premenlivá
strmělka štěničná
Bonomyces sinopicus
strmuľka hnedočervená
strmělka šupinkatá
Clitocybe squamulosa
strmuľka tmavošupinkatá
strmělka tmavonohá
Clitocybe fuligineipes
strmuľka horká
strmělka veliká
Infundibulicybe geotropa
strmuľka veľká
strmělka vodopisná
Clitocybe phaeophthalma
strmuľka bublinatá
strmělka vonná
Clitocybe fragrans
strmuľka voňavá
strmělka vyhloubená
Clitocybe incilis
strmuľka prehĺbená
Obrázok nie je k dispozícii
strmělka žlábkovitá
Clitocybe vibecina
strmuľka žliabkovaná
strmělka žlutá
Paralepista gilva
pôvabnica prehnutá škvrnitá