Úvodná stránka » Informácie pre hubárov »

Terminologický slovník

A   B   C   Č   D   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   Š   T   U   Ú   V   Z   Ž

A

abnormitaorganizmus alebo jeho časť odlišujúca sa od normálneho stavu
acyanofilnýpozri cyanofilný
aff.affinis - podobné na niečo ale ste si istý že sa od toho líši
akantofýzasterilný element pokrytý pravidelnými alebo nepravidelnými výrastkami; často sa vyskytuje v hyméniu druhov rodu obrúbenec (Aleurodiscus)
alantoidnýtvaru klobásy alebo pozdĺžne pretiahnutého semena fazule
alimentárnyzapríčinený požitou potravou; napr. alimentárna otrava hubami
amyloidnýfarbiaci sa roztokmi obsahujúcimi jód na sivomodro až na černasto; na farbenie výtrusov, vreciek, hýf a pod. sa používa Melzerovo činidlo
anastomózapriečna priehradka spájajúca lupene
anemochóriarozširovanie vzdušným prúdením (vetrom)
angiokarpná plodnicapozri krytá plodnica
antagonistickýprotichodný a vzájomne sa rušiaci
antibiotikumšpecifická látka potláčajúca alebo usmrcujúca iné organizmy
antropochóriarozširovanie človekom
apikulumkončistý výbežok na bazídiospóre; v mieste nazývanom hilum je výtrus pripojený na sterigmu
apotéciumotvorená plodnica vreckatých húb (Ascomycetes); técium tvorené súvislou vrstvou vreciek a parafýz nie je v čase zrelosti zakryté pletivami; apotécium môže byt sediace alebo stopkaté
apresóriumšpecializovaná hýfa, ktorou sa huba pridŕža na podklade (na hostiteľovi)
askokarpplodnica vreckatých húb (Ascomycetes)
askospóravýtrus, ktorý vznikol vo vrecku; vreckový výtrus
autodigescia (autolýza)samovoľný rozklad (rozpustenie) pletiva účinkom enzýmov; napr. roztekanie lupeňov hnojníkov (Coprinus)
autotrofnýorganizmus čerpajúci výživu z anorganických zlúčenín; za pomoci svetelnej alebo chemickej energie ich premieňa na organické látky

na začiatok strany

B

balistospóraaktívne uvoľnený (odhodený) výtrus zo sterigmy
bázanajspodnejšia alebo dolná časť plodnice
bazídiokarpplodnica bazídiových húb (Basidiomycetes)
bazidiolabazídiu podobný kyjačikovitý sterilný element v hyméniu
bazídiospóravýtrus, ktorý vznikol na bazídiu
bazídiumjednobunkový alebo viacbunkový element na konci hýfy; na bazídiách vznikajú výtrusy; pozri aj fragmobazídium a holobazídium
bilaterálna dužina lupeňapozri dvojstranná dužina lupeňa
bispórické bazídiumbazídium s dvoma výtrusmi
bitunikátne vreckovrecko s dvojvrstvovou stenou; vonkajšia stena v čase zrelosti puká a vnútorná sa vysúva von
blastospóravýtrus, ktorý vznikol pučaním; blastospóry sú charakteristické pre kvasinkovité
bočný hlúbikhlúbik, ktorý sa ku klobúku pripája na jeho obvode
bochníkovitýnepravidelne do šírky rozšírene polguľovitý
bradavičnatýna povrchu pokrytý drobnými zaoblenými výrastkami, ktoré ostro vystupujú nad povrch
bruškatýuprostred najširší a k obidvom koncom zúžený
brvapomerne dlhý, pružný výrastok na povrchu plodnice; je tuhšej konzistencie ako chlp
brvitýpokrytý pomerne dlhými, tuhými a pružnými odstávajúcimi brvami

na začiatok strany

C

celistvý okrajokraj plochého orgánu, ktorý je rovný, nedelený, bez zárezov alebo zúbkov
celková plachtičkablanitý útvar obaľujúci v určitom štádiu vývinu celú plodnicu; po jej roztrhaní zostáva na báze hlúbika pošva a na klobúku niekedy útržky
celulózavysokomolekulový polysacharid zúčastňujúci sa na stavbe bunkovej steny zelených rastlín a niektorých húb
centrálny hlúbikpozri stredový hlúbik
cf.conferre,conformis - podobné na niečo ale nie ste si istý či malá odlišnosť indikuje iný druh
cyanofilnýfarbiaci sa roztokom bavlníkovej modrej na modro; ak sa orgán ani po zahriatí nesfarbí, je acyanofilný
cystidasterilný element v hyméniu bazídiových húb (Basidiomycetes); tvarom sa odlišuje od bazídia a má väčšinoú vylučovaciu funkciu
cytoplazmaživá zmes látok tvoriacich hlavnú časť živého obsahu bunky

na začiatok strany

Č

čeľaďsystematická kategória zahrňujúca vývojovo príbuzné rody; čeľaď je podradená radu a má príponu -aceae, v slovenskom názvosloví -ité
čiastočná plachtičkablanitý alebo pavučinovitý útvar spájajúci v istom štádiu vývinu okraj klobúka s hlúbikom; po jej roztrhaní zostáva na hlúbiku obyčajne prsteň a na okraji klobúka niekedy útržky
čiaškovitýdutý, hore otvorený a dolu polguľovitý

na začiatok strany

D

delikvescentné lupenesamovoľne sa rozpúšťajúce lupene
dendrofýzasterilný, nepravidelne rozkonárený element v hyméniu niektorých bazídiových húb z radu rozličnotvarých (Aphyllophorales), napr. v rodoch obrúbenec (Aleurodiscus), cytídia (Cytidia)
dermatomykózahubové ochorenie kože, vlasov a nechtov ľudí i živočíchov
det.určovateľ
determináciaurčenie
dextrinoidnýfarbiaci sa roztokmi obsahujúcimi jód na žltohnedo až na červenohnedo; aj pseudoamyloidný
diam.diameter - priemer
diedátum dňa zberu
dikaryontná hýfapozri dvojjadrová hýfa
diploidnýs dvojnásobným počtom chromozómov v jadre bunky
disepimentumstena rúrky hríbovitých (Boletaceae) a trúdnikovitých (Polyporaceae)
distinktný hlúbikpozri vylomiteľný hlúbik
drevnatýtvrdý, pevný a slabo ohybný; konzistencie dreva
drevnýrastúci na dreve
drobivýľahko rozdrobiteľný v prstoch
druhzákladná systematická kategória zahrňujúca jedince, ktoré vznikli vývojom zo spoločného predka; jedince jedného druhu netvoria prechodné tvary a svojimi znakmi sa výrazne odlišujú od hociktorého iného druhu
dužina(trama), pletivo plodnice húb; v jednotlivých častiach plodnice má charakteristickú stavbu
dvojjadrová hýfahýfa, ktorej bunky obsahujú po dve jadrá; vznikla splynutím dvoch pohlavne odlíšených jednojadrových hýf; pri bazídiových hubách dvojjadrové hýfy tvoria dužinu plodníc
dvojstranná dužina lupeňahýfy dužiny oblúkovite vybiehajú zo stredu lupeňov na obidve strany k povrchu

na začiatok strany

E

ektospórjedna z vrstiev steny výtrusu
elipsoidnýpredĺžený, s pozdĺžnou osou viac-menej 2-krát dlhšou ako priečne osi; tvaru elipsy
endospórjedna z vrstiev steny výtrusu
epifylnýrastúci na listoch
epifytickýrastúci na povrchu rastliny
epigeické hubyhuby tvoriace plodnice nad zemou
epispórjedna z vrstiev steny výtrusu
epitécíumvrstva pletiva v apotéciu nad téciom; vzniká napr. spojením koncov parafýz
et al.et alii - "a spolupracovníci/ostatní" ak sa nevie o presnom človeku zo skupiny
etáliumbochníkovitá plodnica slizoviek (Myxomycota)
etiketalístok s údajmi o uchovanej hube; obsahuje názov druhu, údaje o nálezisku, dátum zberu, meno určovateľa a zberateľa
etnomykológiaodvetvie národopisu, ktoré skúma význam a využitie húb v živote národov (ľudu)
excentrický hlúbikpozri mimostredový hlúbik
excipulumpletivo charakteristickej stavby v apotéciu susediace s téciom a hypotéciom; excipulum tvorí vonkajší povrch a okraj apotécia
exospórjedna z vrstiev steny výtrusu
exsikátvysušený a podľa zaužívaných zvyklostí spracovaný exemplár huby alebo rastliny (vždy viacero plodníc)

na začiatok strany

F

f.forma
fakultatívny parazitparazit, ktorý môže za istých podmienok žiť aj saprofyticky
fosílnypredveký, vyhynutý a zachovaný ako skamenelina
fototropizmuspohyb orgánov vplyvom svetla
fragmobazídiumpriečnymi alebo pozdĺžnymi priehradkami rozdelené bazídium; najčastejšie je štvorbunkové
fruktifikáciatvorba rozmnožovacích teliesok, pri hubách výtrusov
fungicídchemická látka ničiaca huby
fykobiontriasa alebo sinica zúčastňujúca sa s hubou na stavbe lišajníkovej stielky
fylogenézahistorický vývoj organizmov; vznik a vývoj organizmov v priebehu geologických období od jednoduchých foriem k zložitejším

na začiatok strany

G

gamétapohlavná bunka
generatívna hýfazákladná rozkonárená hýfa s priehradkami a prackami alebo bez praciek; tvorí dužinu plodníc
genetikanáuka o dedičnosti a premenlivosti organizmov
gigantizmusobrovitý vzrast
glébavýtrusorodá vnútorná časť plodnice bruchatkotvarých (Gasterales); glébu uzatvára zákrovka
gleocystidatenkostenná cystida s olejovitým alebo zrnitým obsahom; vyskytuje sa v hyméniu, dužine a pokožke klobúka
golieríkovito zrastené lupeneosobitný spôsob pripojenia lupeňov na hlúbik, pri ktorom sú lupene pri hlúbiku spojené golierikovitým útvarom
guľovitýpribližne guľatého tvaru
gutáciavylučovanie tekutiny v podobe kvapôčok na povrch pokožky klobúka alebo lupeňov
gymnokarpná plodnicapozri otvorená plodnica

na začiatok strany

H

halucinogénlátka vyvolávajúca prechodné psychické zmeny spojené so zrakovými víziami a halucináciami
haploidnýs jednoduchým počtom chromozómov v jadre bunky
haustóriumšpecializovaná hýfa, ktorou čerpá huba výživu z hostiteľovej bunky
hemiangiokarpná plodnicapozri polozatvorená plodnica
heterotrofnýorganizmus čerpajúci výživu z hotových organických látok utvorených autotrofným organizmom
hilummiesto, na ktorom bazídiospóra prisadá na sterigmu
hladkýbez výrastkov, výstupkov a priehlbiniek
hlúbikčasť plodnice, na ktorej je klobúk
hľuzazhrubnutá bazálna časť hlúbika
hodvábnypokrytý jemnými, hustými, mäkkými, lesklýmí a v jednom smere k povrchu pritlačenými chlpmi, ktoré tvoria lesklé odenie ako hodváb
holobazídiumnedelené jednobunkové bazídium
holokarpická stielkastielka, ktorá sa celá premení na spórangium
holýs povrchom bez odenia
hrboľvyvýšenina uprostred temena
hrboľatýpokrytý nepravidelnými nízkymi vypuklínamí
husté lupenelupene, medzi ktorými je medzera menšia ako 1 mm; zvyčajne sú husto vedľa seba natlačené
húževnatýpevný, pružný, nie ľahko ohybný
hyalínnyprepúštajúci svetlo; priehľadný
hydrochóriarozširovanie vodou
hýfahubové vlákno, zvyčajne priehradkami rozdelené na jednotlivé bunky; hýfy tvoria podhubie a dužinu plodníc
hygrofánny klobúkklobúk ľahko nasiakavý vodou; voda vyplní medzibunkové priestory, čím farba pokožky klobúka stmavne
hyméniumvýtrusorodá vrstva bazídiových húb (Basidiomycetes); skladá sa z bazídií a sterilných elementov (cystíd, bazidiol atď.)
hymenoforčasť plodnice, ktorá má na svojom povrchu hyménium; býva rozličného tvaru
hypodermapodpokožkové pletívo plodnice, ktoré má inú stavbu ako ostatná dužina
hypogeické hubyhuby tvoriace plodnice pod zemou
hypotéciumčasť dužiny apotécia pod téciom

na začiatok strany

CH

cheilocystidatenkostenná cystida umiestená na ostrí lupeňa
chitíndusíkatý polysacharid; tvorí steny buniek húb a telo hmyzu
chlamydospórahrubostenný výtrus
chlpdlhý a tenký mäkký výrastok na povrchu plodnice
chlpatýna povrchu pokrytý stredne dlhými, nie pevnými a nie príliš hustými chlpmi; ochlpenie plodníc húb tvoria vyčnievajúce voľné konce hýf
chĺpkatý (jemne chlpatý)pokrytý tenkými a riedkymi chlpmi; hustotou a dĺžkou chlpov medzi páperistým a chlpatým
chrbát lupeňačasť lupeňa, ktorou sa pripája k dužine klobúka
chrupkovitýtvrdý, pevný a pružný
chumáčikatýpokrytý plsťou, ktorá sa chumáčikovíto rozpadáva; vločkovito plstnatý

na začiatok strany

I

imperfektné štádiumvývinové štádium huby, keď sa rozmnožuje iba nepohlavne utvorenými výtrusmi (napr. konídiami, oídiami, chlamydospórami)
indistinktný hlúbikpozri nevylomiteľný hlúbik
inkrustáciaprestúpenie bunkovej steny anorganickými látkami; inkrustácia tvorí zvyčajne nápadnú ornamentiku
inoperkulátne vreckovrecko otvárajúce sa pri uvoľňovaní výtrusov na vrchole nepravidelnou štrbinou
inverzná dužina lupeňapozri obrátená dužina lupeňa
inzerciapozri pripojenie lupeňov
iregulérna dužina lupeňapozri nepravidelná dužina lupeňa

na začiatok strany

J

jamkatýna povrchu pokrytý jamkami rozličného tvaru a priemeru, priečne priehradky sú nízke
jednoduchý lupeňlupeň po celej dĺžke celistvý, nerozdelený

na začiatok strany

K

kapilíciumdrsnostenné hýfy gléby bruchatkotvarých (Gasterales); aj sterilné hýfy v plodniciach slizoviek (.Myxomycota)
kleistotéciumguľovito uzavretá plodnica niektorých vreckatých húb (Ascamycetes)
klíčny otvormiesto na výtruse, ktorým pri klíčení preniká mladá hýfa
klobúkrozšírená časť plodnice; hymenofor na spodnej strane môže mať rozličný tvar
konídiumnepohlavný výtrus, ktorý vznikol oddelením na vrchole špecializovanej hýfy
konzolovitýplochý, viac-menej rovnako hrubý, odstávajúci a kolmo bokom pritlačený na podklad
koprofilnýrastúci na hnoji alebo na truse zvierat
kopytovitýna priečnom priereze trojuholníkovitý, širšou stranou pritlačený na podklad; spodná strana je horizontálna; podobný konskému kopytu
koreňujúci hlúbikhlúbik, ktorého báza je koreňovito pretiahnutá a ponorená hlboko v podklade
korkovitýpevný, málo pružný, silným tlakom prstami trocha stlačiteľný; ako korok
kornútikovitýdutý, široko kužeľovitého tvaru, na širšej strane otvorený, na opačnú stranu kužeľovito sa zužujúci
kortínapozri pavučinka
kožovitýpevný, pružný a neštavnatý; ploský a hrubý
krčiažkovitýviac-menej guľovitý alebo široko a krátko valcovitý, na vrchole zúžený a otvorený, na báze polguľovitý
krehkýpevný, málo ohybný, lámavý a málo súdržný
krytá plodnicaplodnica, ktorej výtrusorodé pletivo je počas celého vývinu uzavreté vnútri; angiokarpná plodnica

na začiatok strany

L

labyrintový hymenoforhymenofor tvorený dutinkami, na priereze podlhovastými a rozlične poprehýbanými; prechodný typ medzi lupeňovitým a rúrkovitým hymenoforom
lastúrovitýtvaru polovice lastúry korýtka rybničného
laterálny hlúbikpozri bočný hlúbik
leg.zberateľ
lepkavýpokrytý slabou lepkavou vrstvičkou slizu
lesklýviac-menej odrážajúci dopadajúce svetlo
lievikovitýdutý, hore otvorený, rotačný, k báze sa rovnomerne zužujúci tvar
ligatívna hýfapomerne hrubostenná, bohato rozkonárená hýfa s krátkou bázou; nemá priehradky ani pracky; tvorí dužinu plodnice
lichenizované hubyorganizmy, kde v symbióze žije huba s riasou alebo sinicou; častejší názov je lišajníky
lichenológianáuka o lichenizovaných hubách (lišajníkoch)
lišajníky (Lichenes)pozri lichenizované huby
lištovitý hymenoforhymenofor tvorený nízkymi lupeňovitými vyvýšeninami (lištami)
loc.lokalita
lokalitapozri nálezisko
lupeneploché, zvislo postavené útvary na spodnej strane klobúka, ktoré sú pokryté hyméniom
lupeňovitý hymenoforhymenofor tvorený plochými, zvislo postavenými útvarmi - lupeňmi
lupienoklupeň, ktorého dĺžka nepresahuje polovicu dĺžky normálneho lupeňa
lysýpočas vývinu strácajúci odenie a stávajúci sa holým

na začiatok strany

M

makromycétyhuby tvoriace nápadné, voľným okom dobre pozorovateľné plodnice
makroskopickýpozorovateľný voľným okom alebo lupou pri malom zväčšení
marginálna cystidapozri cheilocystida
matnýbez lesku
mäkkýmálo pevný, nepružný, slabým tlakom prstov stlačiteľný
mäsitýpolotuhý, viac-menej šťavnatý; ľahko sa krája nožom
metabolizmuspremena látok a energie; chemické deje v živom organizme
mikrometer (um)dĺžková jednotka; 1 um je 0,001 mm
mikromycétyhuby tvoriace drobné plodnice pozorovateľné iba lupou alebo huby netvoriace plodnice
mimostredový hlúbikhlúbik, ktorý sa ku klobúku pripája nie v strede, ale bližšie k okraju; excentrický hlúbik
miskovitýpodobný čiaškovitému, ale širší a plytkejší, na báze vtlačene polguľovitý
miznúcikrátkeho trvania
mliečnicaosobitná hýfa v dužine plodnice vylučujúca tekutinu - mlieko
mliekonepriehľadná tekutina vytekajúca z mliečnice po narušení dužiny plodnice; môže mat rozličnú farbu
morcheloidná plodnicaklobúkatá plodnica, ktorej hymenofor vyrastá na temene klobúka; lupene sú zhrubnuté, rozlične zdeformované a pripomínajú plodnicu smrčka (Morchella)
mozgovitýlaločnato zbrázdený ako mozog
mycéliumpozri podhubie
mykobionthuba zúčastňujúca sa s riasou alebo sinicou na stavbe lišajníkovej stielky
mykofloristikaodvetvie mykológie, ktoré skúma výskyt húb na určitom území
mykológianáuka o hubách
mykorízasymbióza podhubia húb s koreňmi rastlín, najmä drevín

na začiatok strany

N

nadol zahnutý okraj klobúkaokraj zahnutí nadol v uhle 90° a väčšom
nadvihnutý okraj klobúkamierne nahor obrátený okraj; s povrchom klobúka zviera uhol väčší ako 90°
nadvinutý okraj klobúkaokraj navrch, na povrch klobúka zvinutý
nahor zahnutý okraj klobúkaokraj výrazne nahor obrátený; s povrchom klobúka zviera uhol 90° a menší
nálezisko (lokalita)zemepisne určené miesto výskytu a zberu huby
námeľsklerócium kyjaničky purpurovej (Claviceps purpurea)
nepravidelná (iregulérna) dužina lupeňahýfy dužiny prebiehajú neusporiadane
nevylomiteľný (indistinktný) hlúbikhlúbik, ktorý nemožno oddeliť od klobúka bez jeho poškodenia; dužina hlúbika a klobúka je súvislá

na začiatok strany

O

obličkovitýtvaru obličky, s priečnou osou najdlhšou, na báze široko zaokrúhlený a na vrchole široko preliačený
obligátny parazitparazit, ktorý môže žiť iba na živom hostiteľovi
obrátená (inverzná) dužina lupeňakonce hýf dužiny sa stáčajú od povrchu do stredu
oddeleniehlavná systematická kategória; v mykológii má príponu -mycota
odsadené lupenevoľné lupene, ktoré sú kratšie, takže medzi lupeňmi a hlúbikom vzniká väčšia medzera
oídiumnepohlavný výtrus, ktorý vznikol na špecializovanej hýfe oddeľovaním od vrcholu k báze
oinovatenýholý, pokrytý tenkou voskovitou vrstvičkou, ktorú možno ľahko zotrieť
okraj klobúkaokrajová hrana klobúka
ontogenézaindividuálny vývin organizmu
operkulátne vreckovrecko otvárajúce sa pri uvoľňovaní výtrusov na vrchole viečkom
ornamentikasústava výrastkov a priehlbiniek na povrchu výtrusu
osmotický tlakvnútorný tlak v bunke vyvolaný prenikaním menej koncentrovaných roztokov do viac koncentrovaných
osteňvýrastok dužiny plodnice pokrytý hyméniom, súčasť ostnatého hvmenoforu; aj končistý výrastok na povrchu plodnice
ostiolumpozri vyúsťovací otvor
ostnatý hymenoforhymenofor tvorený ostňami, ktoré môžu byť rozličnej dĺžky, tvaru a konzistencie
ostrie lupeňahrana lupeňa, na ktorej sa spájajú bočné plochy
ostrýzúžený do ostrého uhla
otrubnatýpokrytý drobnými, škridlicovito odstávajúcimi šupinkami
otvorená (gymnokarpná) plodnicaplodnica, ktorej hymenofor sa vyvíja na spodnej strane klobúka; ani v raných vývinových štádiách nie plodnica obalená plachtičkou

na začiatok strany

P

páperistýpokrytý mäkkými, krátkymi a hustými chĺpkami
parafýzasterilný vláknitý element vo výtrusorodej vrstve (téciu) vreckatých húb (Ascomycetes)
parazitorganizmus, ktorý žije na hostiteľovi alebo v hostiteľovi na jeho útraty; zvyčajne vyvoláva ochorenie, prípadne aj zánik hostiteľa
parenchýmpletivo zložené z buniek, ktoré majú všetky strany približne rovnakých rozmerov
pásikavýpokrytý na povrchu súbežnými pásikmi, ktoré sú rozlíšené farebne, prípadne aj výškou
patogénnychoroboplodný
pavučinka (kortína)čiastočná plachtička, ktorá v podobe pavučinky spája v mladosti okraj klobúka s hlúbikom
perfektné štádiumvývinové štádium huby, v ktorom sa tvoria pohlavné rozmnožovacie orgány
perídiumpozri zákrovka
perifýzysterilné brvy vo vyúsťovacom otvore peritécia
perispórjedna z vrstiev steny výtrusu
peritéciumuzavretá hruškovitá alebo fľaškovitá plodnica vreckatých húb (Ascomycetes); má vlastnú stenu a na temene vyúsťovací otvor (ostiolum)
pevnýtuhý, málo pružný; možno ho krájať nožom
plazmódiumbezblanná mnohojadrová stielka slizoviek (Myxomycota); čiže sa amébovito pohybovať
plektenchýmhubové pletivo zložené z pospletaných hýf; tvorí dužinu plodnice
pleurocystidacystida umiestená na ploche lupeňa
plodnicačasť stielky huby, v ktorej sa tvoria výtrusy
plodnicové lôžko (stróma)húževnatý až drevnatý, zriedka mäsitý útvar podhubia tvorený spleťou hýf; na ňom alebo v ňom vyrastajú plodnice
plocha lupeňabočná zvislá časť lupeňa
plochýrovný, nezvlnený, s povrchom tvoriacim rovinu
plstnatýpokrytý jemnými, veľmi hustými, pevne spletenými chlpmi do súvislého lesklého pokryvu
podhubie (mycélium)vlastné vegetatívne telo huby; skladá sa z hýf rozrastených na podklade alebo v podklade
podklad (substrát)materiál, na ktorom huba rastie a čerpá z neho výživu
podvinutý okraj klobúkanaspodok, na spodnú stranu klobúka zvinutý
pohyblivý prsteňprsteň nepritlačený tesne na hlúbik a nahor i nadol posuvný
polguľovitýtvaru pologule; na báze plochý, na vrchole polguľovito vypuklý
polorozliata plodnicaplodnica rozprestretá a pritlačená na podklad, ktorá na okrajoch tvorí klobúčiky
polozatvorená (hemiangiokarpná) plodnicaplodnica, ktorej okraj klubúka sa podvinie dovnútra a utvorí dutinu zospodku uzavretú čiastočnou alebo celkovou plachtičkou; hymenofor sa vyvíja na vrchnej strane dutiny
pomúčenýpokrytý drobnými bielymi zrnkami, ktoré nemožno zotrieť; na pohľad sivý alebo biely
pórpozri ústie rúrky
pošvavakovitý útvar na báze hlúbika; zvyšok celkovej plachtičky
prackaoblúkovitý výrastok na hýfach bazídiových húb (Basidiomycetes) a askogénnych hýfach vreckatých húb (Ascomycetes)
pravidelná (regulérna) dužina lupeňadužina. ktorej hýfy sú prevažne rovnobežné
prioritaprvenstvo; zásada priority vo vedeckom názvosloví určuje, že správny je najstarší platne uverejnení názov určitej taxonomickej (systematickej) kategórie
pripojené lupenelupene prisadajúce na hlúbik nie celou svojou šírkou
pripojenie lupeňov (inzercia)spôsob pripojenia alebo vzájomného postavenia lupeňov a hlúbika
prirastené lupenelupene pripojené na hlúbik celou šírkou
prsteňprstencovitý útvar na hlúbiku; zvyšok čiastočnej plachtičky
pseudoamyloidnýpozri dextrinoidný
pseudocystidacystida vzniknutá z mliečnice alebo z inej hýfy
pseudoparenchýmhubové pletivo zložené z hýf s takmer guľovitými bunkami; na priereze sa podobá na parenchým
pučanienepohlavné rozmnožovanie, pri ktorom z materskej bunky v vypučí dcérsky bunka; charakteristický spôsob rozmnožovania kvasinkovitých

na začiatok strany

R

radsystematická kategória zahrňujúca príbuzné čeľade a podradená triede; rad má príponu -ales, v slovenskom názvosloví -tvaré
rebernatýso značne vystupujúcimi, väčšinou trocha oddialenými rebrami
receptákulumhlúbiku podobná valcovitá časť plodnice hadovkovitých (Phallaceae), ktorá má na vrchole glébu
redukčné deleniedelenie jadra hunky, pri ktorom nastáva redukcia počtu chromozómov na polovicu; napr. pri tvorbe askospór a bazídiospór
regulérna dužina lupeňapozri pravidelná dužina lupeňa
resupinátna plodnicapozri rozliata plodnica
riedke lupenelupene, medzi ktorými je medzera väčšia ako 1 mm
rizomorfapovrazcovitý útvar podhubia tvorený zväzkom hrubostenných hýf; biela dužina uprostred je na povrchu obalená černastou kôrovitu vrstvou
rodzákladná systematická kategória zahrňujúca príbuzné druhy a podradená čeľadi; názov rodu píšeme veľkým začiatočným písmenom
rozliata (resupinátna) plodnicaplodnica celou plochou rozprestretá a pritlačená na podklad ;
roztrhanýnepravidelne rozstrihaný na cípy a zárezy
rôsolovítýveľmi mäkký, priesvitný až priehľadný, ale nie vodnatý a nepružný
rúrkovitý hymenoforhymenofor tvorený tesne vedľa seba stojacimi, zrastenými alebo nezrastenými rúrkami,
rúrkyduté, viac-menej valcovité útvary na spodnej strane klobúka; vnútri sú vystlané hyméniom
rúškopozri hyménium
ryhovanýzbrázdený súbežnými nehlbokými ryhami

na začiatok strany

S

saprofytorganizmus žijúci na odumretých rastlinných alebo živočíšnych telách a ich zvyškoch
semiresupinátna plodnicapozri polorozliata plodnica
sférocystaguľovitá bunka v dužine plodníc niektorých pečiarkotvarých (Agaricales)
sieťkasieťovitý útvar na vrchole hlúbika, zvyčajne farebne odlišný; sieťka je zbiehajúci sterilný rúrkovitý hymenofor
skeletová hýfahrubostenná dlhá a nerozkonárená hýfa bez priehradiek a praciek; tvorí dužinu plodníc
skleróciumtrváci útvar podhubia z husto pospletaných hýf; má oválny alebo zaoblený tvar a na povrchu je krytý kôrovou vrstvou
sklopený okraj klobúkanadol zahnutý v uhle menšom ako 90°
slizkýpokrytý hrubšou vrstvou slizu, ktorý vzniká zoslizovatením hýf pokožky alebo celkovej plachtičky
sp.species - druh
spóravýtrus
spórangiumjednobunkový útvar na podhubí, v ktorom vznikajú výtrusy (spórangiospóry)
spp.množné číslo pre sp. - druh
ssp.subspecies - poddruh
sterigmastopôčka na bazídiu, na ktorej vyrastá výtrus
sterilnýneplodní, neutvárajúci rozmnožovacie telieska
stielkatelo baktérií, rias, húb a lišajníkov; nie je diferencované ako pri vývojove vyšších rastlinách na koreň, stonku a listy; pri hubách zahrňujeme pod pojem stielka podhubie aj plodnicu
stĺpiksterilný útvar v plodnici bruchatkotvarých (Gasterales) obklopeníý glébou
stredový (centrálny) hlúbikhlúbik, ktorý sa ku klobúku pripája v jeho geometrickom strede
strómapozri plodnicové lôžko
stržeň (medulárne excipulum)časť dužiny apotécia pod hypotéciom; zvonku je ohraničená pletivom excipula
subglébasterilné pletivo pod glébou v bazálnej časti plodnice niektorých bruchatkotvarých (Gasterales)
subhyméniumpletivová vrstva pod hyméniom; má osobitnú stavbu a vyrastajú z neho bazídiá
substrátpozri podklad
suchýnic vlhký, nepokrytý slizom
suprahilárna depresiamiesto na výtruse tesne nad apikulom; pri ornamentovaných výtrusoch býva lysé a často obrúbené výraznejšou ornamentikou
symbiózaspolužitie organizmov za obojstranného úžitku; napr. lichenizované huby, mvkoríza
synonymumďalší, z hľadiska priority neplatný názov
systémv taxonómii zatriedenie každého organizmu na určité miesto

na začiatok strany

Š

široký lupeňlupen vyšší ako dužina klobúka
špongiovitý (hubovitý)mäkký a dužinatý, dosť pružný; ako dužina plodníc väčšiny pečiarkotvarých (Agaricales)
štavnatýmäkký a vodnatý, pri stlačení roní šťavu
štetinatýpokrytý dlhými pevnými až tvrdými odstávajúcimi výrastkami - štetinami
šupinatýpokrytý plochými šupinovitými výrastkami - šupinami; šupiny vznikajú často roztrhaním pokožkových pletív plodnice
šupinkatýpokrytý drobnými šupinami

na začiatok strany

T

taxónsystematická jednotka (kategória)
taxonómiaodvetvie biológie, ktoré opisuje, pomenúva a zatrieďuje organizmy do systému (sústavy) na základe príbuzenských a vývojových vzťahov
téciumvýtrusorodá vrstva apotécia tvorená vreckami a parafýzami
temeno klobúkanajvrchnejšia časť klobúka nad hlúbikom; miesto ležiace uprostred nad hlúbikom sa nazýva terč
tetraspórické bazídiumbazídium so štyrmi výtrusmi
toxínjedovatý produkt hubového, rastlinného alebo živočíšneho pôvodu
tramapozri dužina
triedavyššia systematická kategória zahrňujúca rady a podradená oddeleniu; v mykológii má príponu -mycetes
trsnatýrastúci v trsoch; bázy hlúbikov klobúkatých plodníc zrastajú alebo sú tesne postláčané
tupýzúžený do tupého uhla, na hrane zaokrúhlený·
tvrdýtlakom prstov nestlačiteľný, trocha pružný; pevný ako drevo

na začiatok strany

U

unitunikátne vreckovrecko s jednoduchou stenou

na začiatok strany

Ú

ústie rúrky (pór)otvor rúrky; miesto, kde rúrka ústi do vonkajšieho prostredia
úzky lupeňlupeň podstatne nižší ako dužina klobúka

na začiatok strany

V

vajcovitýtvaru slepačieho vajca; rotačného tvaru, v dolnej tretine najširší, s pozdĺžnou osou viac-menej dvakrát dlhšou ako priečne osi najširšej časti
vakuoladutina v cytoplazme vyplnená roztokom látok
var.variety - varieta
vegetatívna stielkavlastné telo húb, podhubie bez plodníc
velumplachtička obalujúca mladé plodnice húb
vidlicovitý lupeňlupeň smerom k okraju klobúka raz alebo viac ráz rozdelený
vlnatýpokrytý dlhými, voľne spletenými chlpmi
voľné lupenelupene nepripojené na hlúbik
vráskovatý hymenoforhymenofor, ktorého povrch je výrazne poprehýbaný, netvorí však hlboké jamky a vysoké lišty; častý je na rozliatych plodniciach
vreckokyjačikovitá, oválna až guľovitá bunka, v ktorej vznikajú výtrusy
vretenovitýoblý, uprostred najhrubší a k obidvom koncom rovnomerne zúžený
vrtidlovitýtvaru detského vrtidla; oblý, v hornej tretine najširší, k vrcholu rýchlo sa stenčujúci, k báze voľne sa stenčujúci tvar
vrúbkovanýčlenený na zaokrúhlené tupé zúbky a ostré zárezy
vykrajovanýplytko laločnatý, so zaokrúhlenými zárezmi i lalokmi
vykrojené lupenelupene, ktoré prisadajú na hlúbik iba zúženou časťou, a pri hlúbiku sú čiastočne odsadené
vylomiteľný (distinktný) hlúbikhlúbik, ktorý možno ľahko oddeliť od klobúka
vystúpavé lupenelupene trvale kužeľovitých plodníc, takže ani na dospelom klobúku nie sú vodorovné, ale zvislé alebo šikmo postavené
výtrusrozmnožovacie teliesko húb a iných výtrusných rastlín; je funkčne analogické semenu semenných rastlín
výtrusný prachmasa vypadaných výtrusov
vyúsťovací otvor (ostiolum)otvor na temene peritécia

na začiatok strany

Z

zákrovka (perídium)vonkajšia jednovrstvová alebo viacvrstvová stena plodnice bruchatkotvarých (Gasterales). ktorá obaľuje glébu, prípadne aj subglébu
zamatovýpokrytý krátkymi, veľmi hustými a jemnými chĺpkami, ktoré tvoria lesklé a mäkké odenie
zaokrúhlenýoblúkovito zakončený
zbiehavé lupeneprirastené lupene, ktoré oblúkovito prechádzajú na hlúbik
zoochóriarozširovanie živočíchmi
zoospórapohyblivý bičíkatý výtrus
zrnitýpokrytý hrubšími zrnkami, ktoré sa dajú zvyčajne zotrieť
zúbkatýdelený na končisté zúbky a zaokrúhlené zárezy
zúbkom zbiehavé lupenelupene, ktoré sú pri hlúbiku vykrojené a krátko zbiehavé
zvlnenývlnovite sprehýbaný
zvoncovitýdutý, na širšej strane otvorený, na druhej strane sa zužujúci do valcovitej časti, ktorá je na konci polguľovito uzavretá
zygotadiploidná bunka, ktorá vznikla splynutím dvoch gamét

na začiatok strany

Ž

žilkavráskovitá až lištovitá, pozdĺžne pretiahnutá vypuklina na plodnici niektorých bazídiových húb (Basidiomycetes) pokrytých hyméniom
žilkovitý hymenoforhymenofor tvorený nízkymi, prípadne iba nepatrne vystupujúcimi žilkami

Aurel Dermek, Pavel Lizoň
Malý atlas húb