Úvodná stránka » Informácie pre hubárov » Mykologická poradňa »

Otázka z mykologickej poradne

Aká je činnosť mykologickej organizácie ( prevencia, edukácia, výskum, dosah a pod.)?
V ktorých mestách Trenčianskeho kraja sa nachádza mykologická organizácia?

Odpoveď

Slovenská mykologická spoločnosť pri SAV organizuje prednášky, poradenskú službu a rôzne mykologické akcie (semináre mykolgicke dni a pod) a pre svojich členov vydáva časopis Spravosajca SMS a Catathelasma. Sídlo má v Bratislave, jednotlivých členov po celom Slovensku, ale zatiaľ nemá žiadne oficiálne pobočky. V Partizánskom funguje mykologický klub a o niečom podobnom uvažujú aj v Piešťanoch.

dr. Ivona Kautmanová, 20. 06. 2005

Ďalšia zodpovedaná otázka >>