Úvodná stránka » Informácie pre hubárov » Mykologická poradňa »

Otázka z mykologickej poradne

Kto môže predávať huby na trhu? Je potrebné urobiť mykologickú skúšku?

Marián zo Sabinova

Odpoveď

Huby na trhu môže preávať človek, ktorý má povolenie od krajského hygienika. Povolenie získa po preskúšaní komisiou, ktorú príslušný krajský hygienik zostaví. Taká je teória. V praxi sú s tým však problémy, pretože krajským hygienikom sa často nechce zvolávať komisiu kvôli jednému hubárovi. Inak sa to však nedá, preto treba napísať vášmu krajskému hygienikovi a požiadať ho o preskúšanie. Na písomnú žiadosť vám musí odpovedať.

dr. Ivona Kautmanová, 24. 04. 2003

Ďalšia zodpovedaná otázka >>