Úvodná stránka » Informácie pre hubárov » Mykologická poradňa »

Otázka z mykologickej poradne

Je pravda, že sa v smrčkovitých hubách nachádza jedovatá kyselina ? Ak áno, chcel by som vedieť aká a aké má účinky, príp. či sa termolabilná.
Ďakujem.

Odpoveď

Niektorí autori, najmä anglosaskí sa k smrčkom správajú ako k podozrivýcm hubám a v ich atlasoch bývajú uvádzané aj ako mierne jedovaté. V každom prípade však škodlivé látky, ktoré by prípadne mohli obsahovať sú termolabilné, takže pio sparení húb a zliatí vody sú naprosto neškodné a veľmi chutné. Neplatí to o ušiakoch, ktoré sú v súčasnosti aj u nás spochybňované a napriek všeobecnej obľube sa ich konzumácia už neodporúča.

dr. Ivona Kautmanová, 10. 04. 2002

Ďalšia zodpovedaná otázka >>