Úvodná stránka » Informácie pre hubárov » Mykologická poradňa »

Otázka z mykologickej poradne

Aké su haucinogénne huby a čo sposobujú?A či možu aj vážne ublížiť?

Odpoveď

Najčastejšie užívané halucinogénne huby sú holohlavce (Psilocybe), ktoré obsahujú aktívnu látku psilocybín a psilocín, ktoré sú zložením aj účinkami veľmi podobné LSD. Môžu ublížiť najmä neskúseným konzumentom, ktorí sa predávkujú, pretože potom nastávajú veľmi intenzívne stavy úzkosti a depresie a stáva sa, že človek pod vplyvom drogy dobrovoľne ukončí život, pretože tú hrôzu nedokáže zniesť. Iné nebezpečenstvo vyplýva z toho, že mnohé vízie súvisia s lietaním a vtey človek môže vyskočiť z okna.

dr. Ivona Kautmanová, 08. 10. 2001

Ďalšia zodpovedaná otázka >>