Úvodná stránka » Informácie pre hubárov » Mykologická poradňa »

Otázka z mykologickej poradne

Ako sa pestuje hliva ustricová, florida a množí sadba?

Odpoveď

Hliva ústricová sa pestuje na drevených klátikoch, na slame, drevených pilinách, odrezkoch z viniča, či na inom materiáli obsahujúcom celulózu. Dôležité je substrát pred očkovaním vysterilizovať horúcou parou a pri pestovaní dodržať správnu teplotu a vlhkosť prostredia, ako aj intenzitu svetla. Sadba sa očkuje na obilné zrná, ktoré sa nechajú prerásť mycéliom. Podrobnejšie sa dočítate v odbornej literatúre zaoberajúcej sa pestovaním húb, momentálne je na trhu viac takýchto titulov.

dr. Ivona Kautmanová, 03. 04. 2001

Ďalšia zodpovedaná otázka >>