Úvodná stránka » Fotogalérie » Fotogalérie - Paľo ° » Slovensko,Liptovská kotlina,Pavčina Lehota,PR Jelšie,Q 69/83 »

hyfodoncia mečíkatá
Hyphodontia spathulata (Schrad.) Parmasto