Úvodná stránka » Fotogalérie » Fotogalérie - Mojmír Jurka » Sezóna 2023 »

terčovka jedľová
Rutstroemia elatina (Alb. & Schwein.) Rehm