Úvodná stránka » Fotogalérie » Fotogalérie - Iveta Vašičková » huby 2019 »

prilbička Abramsova
Mycena cf. abramsii (Murrill) Murrill