Úvodná stránka » Fotogalérie » Fotogalérie - Pavol Baksy » Sezóna 2OO7 »

pórovník jaseňový
Perenniporia fraxinea (Bull.) Ryvarden