Úvodná stránka » Fotogalérie » Fotogalérie - Maroš Peiger » Zriedkavé a zákonom chránené druhy húb »

ohňovec ohraničený
Phellinus nigrolimitatus (Romell) Bourdot & Galzin