Úvodná stránka » Fotogalérie » Fotogalérie - Adam Polhorský » Sezóna 2016 »

terčovka jedľová
Rutstroemia elatina (Alb. & Schwein.) Rehm