Úvodná stránka » Fotogalérie » Fotogalérie - Vojtech Pšenka » Sezóna 2015 »

terčovka jedľová
Rutstroemia elatina (Alb. & Schwein.) Rehm