Úvodná stránka » Fotogalérie » Fotogalérie - Patrik Mlčoch » Sezóna 2014 »

hnojník stonkový
Coprinopsis urticicola (Berk. & Broome) Redhead, Vilgalys & Moncalvo