Úvodná stránka » Fotogalérie » Fotogalérie - Mgr. Martin Ochodnický » Huby 2015 »

ohňovec hrdzavohnedý
Fuscoporia ferruginosa (Schrad.) Murrill