Úvodná stránka » Fotogalérie » Fotogalérie - Maroš Peiger » Zriedkavé a zákonom chránené druhy húb »

kavinovka hladkovýtrusná
Hydnocristella himantia (Schwein.) R.H. Petersen