Úvodná stránka » Fotogalérie » Fotogalérie - Iveta Tomášeková » CHA Jubilejný les a priľahlá mokraď Kazárka »

hnojník trojvýtrusný
Coprinopsis trispora (Kemp & Watling) Redhead, Vilgalys & Moncalvo