Úvodná stránka » Fotogalérie » Fotogalérie - Miroslav Lukčo » Bezstavovce »

vijačka zanovätníková (Sk) / Zavíječ skvrnitý (Cz)
Eurrhypis pollinalis Denis & Schiffermüller, 1775