Úvodná stránka » Fotogalérie » Fotogalérie - Maroš Peiger » Zriedkavé a zákonom chránené druhy húb »

oranžovec vláknitý
Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk